Upniški odbor AHA Mure za razrešitev stečajnega upravitelja

Ker Stevo Radovanović ne uživa več zaupanja upniškega odbora, ga hočejo zamenjati

Objavljeno
12. november 2015 18.26
Jože Pojbič, Murska Sobota
Jože Pojbič, Murska Sobota

Murska Sobota - Upniški odbor AHA Mure v stečaju je na svoji zadnji dopisni seji izglasoval predlog razrešitve dosedanjega stečajnega upravitelja AHA Mure v stečaju Steva Radovanovića. Za ta predlog je bilo vseh pet članov upniškega odbora, torej predstavniki Nove ljubljanske banke, Gorenjske banke, SID Banke, Banke Koper in Republike Slovenije - Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Stečajnemu sodniku so sporočili, da po 119 a členu zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju zahtevajo glasovanje upnikov o razrešitvi Radovanovića in istočasno o imenovanju novega stečajnega upravitelja Marka Zamana. Uporaba 119.a člena pomeni, da " upravitelj po presoji upniškega odbora ne uživa več zaupanja upnikov."
Sodišče bo moralo v treh dneh od prejema zahteve upniškega odbora objaviti poziv vsem upnikom, da v petnajstih dneh glasujejo o razrešitvi Steva Radovanovića in o imenovanju novega stečajnega upravitelja Marka Zamana.

Predsednica upniškega odbora Erna Gale Kranjec iz NLB je glasovanje o razrešitvi Steva Radovanovića članom odbora predlagala že na seji pred dobrim mesecem, vendar se takrat člani odbora niso strinjali z razširitvijo dnevnega reda s to dodat no točko. K predlogu za Radovanovićevo razrešitev so verjetno precej pripomogli zapleti z izplačilom opravljenega dela družbi Arum, ki je od poletja najemnik proizvodnje AHA Mure v stečaju in novi zaposlovalec okrog 300 Murinih delavk in delavcev. Arum je dokončal proizvodnjo, ki se je začela še v okviru stečajnega podjetja.