Uprava Cimosa ni dobila razrešnice

Delniška družba posluje z dobičkom, skupina Cimos pa z izgubo.

Objavljeno
29. avgust 2013 22.29
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper – Uprava Cimosa, ki jo je lani vodil Franc Krašovec, na današnji skupščini družbe ni dobila razrešnice, nadzorni svet pa jo je dobil. Bilančna izguba v letu 2012 je znašala 74,2 milijona evrov. Na skupščini so sprejeli letno poročilo družbe Cimos in konsolidirano letno poročilo ter za revizorja v tem letu imenovali KPMG Slovenija.

Na skupščini, ki je trajala le dobrih 20 minut, so imenovali tudi posebnega revizorja, Deloitte Revizijo, ki bo preveril vodenje posameznih spornih poslov družbe v preteklih letih. Sporni so predvsem poroštvena izjava družbi Viator & Vektor, posli, povezani s kreditiranjem Rokometnega kluba Cimos Koper, večkratno odstopanje terjatev bank pri zavarovanju posojilnih pogodb in poslov v zvezi z recipročnim nakupom delnic med Cimosom in Kovinoplastiko Lož.

Na skupščini Cimosa so delničarji (navzočih je bilo 81,95 odstotka glasovalnih pravic) spremenili tudi statut družbe, tako da bo uprava lahko štela do pet članov in bo drugače urejeno zastopanje družbe.

Nataša Kocjančič Hrabar, ki je odgovorna za odnose z javnostjo, je potrdila, da namerava velika koprska družba iz avtomobilske industrije najeti novega mednarodnega svetovalca za pomoč pri sanaciji.

Takega svetovalca so od Cimosa zahtevale banke upnice, ki želijo tako dopolniti zastavljen sistem finančnega prestrukturiranja. V Cimos so prejeli pet ponudb, najboljšo naj bi izbrali v prihodnjih dneh.

Jutri bo Cimos objavil podatke iz poslovanja v prvem polletju. Delniška družba Cimos je ustvarila 214 milijonov evrov prihodkov, to je devet odstotkov več kot lani v prvem polletju. Konsolidirana prodaja skupine Cimos znaša 202 milijona, od česar je bilo 90 odstotkov doseženih v avtomobilski diviziji.

Delniška družba je ustvarila 2,2 milijona evrov čistega dobička, kar je približno deset odstotkov več kot ob lanskem prvem polletju. Skupina Cimos pa je imela 11 milijonov evrov izgube in 20,5 milijona evrov EBITDA.