Uprava Mercatorja 
meri temperaturo v NS

Nadzorniki o dogovorih z Agrokorjem: Če bodo dogovore potrdili, 
se bodo začela pogajanja.

Objavljeno
14. november 2011 07.36
Posodobljeno
14. november 2011 07.36
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo

Ljubljana – Člani nadzornega sveta Mercatorja danes obravnavajo osnutka dogovorov o ureditvi razmerij z zainteresiranim konzorcijem kupcev in s konzorcijem prodajalcev.

Če bodo dogovora potrdili – možnosti za to je čedalje več – in če ju bo podprl tudi svet delavcev Mercatorja, bo uprava začela pogajanja z Agrokorjem o sodelovanju v prodajnih postopkih.

Uprava je nadzornike že prejšnji teden seznanila s svojimi namerami glede podpore procesu prodaje večinskega deleža Mercatorja konzorciju, v katerem so hrvaški Agrokor in finančni vlagatelji EBRD, IFC ter sklad One Equity Partners skupine JP Morgan. Ker je potencialni kupec Mercatorjev največji konkurent na treh trgih, prva dolžnost uprave pa je zavarovati interese družbe in njenih zaposlenih, je kot pogoj za svojo kooperativnost (za dostop do informacij, ki jih želijo Agrokorjevi partnerji v konzorciju) postavila sklenitev omenjenih dogovorov.

Umirjanje prej 
nasprotujočih si tonov

V dogovore, ki ju je intenzivno pripravljala prejšnji teden, je tako vključila varovalke, ki zadevajo delovna mesta in pravice zaposlenih, finančno trdnost družbe, določila o varovanju zaupnosti, pravna zagotovila za primer škode, ki bi nastala, če kljub sklenitvi pogodbe prodaje ne bi bilo itn. Z dogovorom s konzorcijem prodajalcev pa se poskuša izogniti tveganjem v zvezi z refinanciranjem finančnih obveznosti po njihovem izstopu iz lastništva Mercatorja.

Sestanku menda dobro kaže. Neuradni viri govorijo o umirjanju poprej nasprotujočih si tonov, obe strani poskušata delovati tvorno, tako da je možnosti za uspešen zaključek ekskluzivnih pogajanj čedalje več. V upanju na tak razplet so prodajalci podaljšali rok za pogajanja do konca letošnjega leta, kar je bil tudi prvotni načrt za prodajo Mercatorja.

Nadzorniki naklonjeni nadaljevanju pogajanj

Slišati je, da so nadzorniki – predstavniki kapitala, torej lastnikov, ki prodajajo Mercator – naklonjeni nadaljevanju pogajanj z Agrokorjem. Tudi mali delničarji se strinjajo s pregledno prodajo večinskega deleža, seveda ob upoštevanju vseh potrebnih previdnostnih ukrepov za zavarovanje interesov družbe. Prepričati bo treba še predstavnike zaposlenih v NS in svetu delavcev, ki jih skrbi usoda družbe in delovnih mest.

Tako ali tako pa akterje v naslednjem koraku čaka še en pomemben preizkusni kamen: presoja institucij za varstvo konkurence na vseh trgih, kjer delujeta Mercator in Agrokor.

Posebej na slovenskem trgu bo varuh konkurence temeljito preučil vpliv koncentracije na odnose v vertikalni verigi in s tem tudi narodnogospodarske učinke nameravanega prevzema.