Upravno sodišče zavrnilo tožbo Luke Koper glede IPS

Pritrdilo je odločbi ministrstva za delo in Inšpektorata za delo, da gre v Luki Koper glede IPS za posredovanje dela.

Objavljeno
12. december 2017 08.17
Posodobljeno
12. december 2017 08.00
K. S., M. F. K.
K. S., M. F. K.

Ljubljana − Upravno sodišče je pritrdilo odločbi ministrstva za delo in Inšpektorata RS za delo, da gre v Luki Koper pri najemanju izvajalcev pristaniških storitev (IPS) od družbe Encon Ljubljana za posredovanje dela, in ne storitev Luki. Posredovanje dela bi se lahko izvajalo samo prek agencij za posredovanje dela.

Upravno sodišče je menilo, da tožba Luke Koper proti ministrstvu za delo zaradi ukrepa inšpektorja za delo ni utemeljena, zato jo je zavrnilo. Ker v tožbi tudi niso bili navedeni nova dejstva in dokazi, ki bi lahko vplivali na odločitev, je sodišče odločilo brez glavne obravnave.

Razsodba je pravnomočna, pritožba proti njej pa ni dovoljena.

Precedenčna odločba

Kot je znano, je oktobra lani delovna inšpekcija izdala precedenčno odločbo, s katero je Luki Koper prepovedala najemanje delavcev od IPS Encon Ljubljana. Odločbi je pritrdilo tudi ministrstvo za delo. Luka Koper se je na odločbo pritožila na upravnem sodišču, zaradi česar je delovna inšpekcija ustavila postopke proti drugim IPS.

Luka Koper je sicer morala takoj prekiniti poslovanje z 18 zaposlenimi v družbi Encon Ljubljana, ki so bili med tako imenovanimi IPS, do odprave nepravilnosti. To pa zato, ker je Luka sprejela delavce, čeprav Encon ni bil vpisan v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti dela delavcev uporabniku, kar je v nasprotju s 168. členom zakona o urejanju trga dela. Enconu je odredil izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, in to zaradi zagotavljanja zdravstvenih pregledov ter usposabljanja za varno opravljanje dela.

Razsodba upravnega sodišča

V razsodbi je upravno sodišče, ki je odločbo objavilo na svoji spletni strani, med drugim zapisalo, da glede na opisani namen inšpekcijskega nadzora, katerega cilj je varovanje javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, ne soglaša z Luko Koper, da namen nadzora ni bil pojasnjen.

Navedli so še, da je izvajanje dejavnosti v obravnavanem primeru drugačno kot kot pri drugih gospodarskih dejavnostih, saj se pristaniške dejavnosti lahko opravijo le v pristanišču. Nepomembno je tudi, ali ima IPS z delavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Inšpekcija je po mnenju sodišča utemeljeno prepovedala omogočanje dela tem delavcem do odprave nepravilnosti in takšna odločitev po njihovem mnenju ne posega v načelo svobodne gospodarske pobude niti ne posega v pogodbo o opravljanju storitev.

Luka Koper o sodbi

Kot navajajo v Luki Koper, iz sodbe upravnega sodišča izhaja, da je to odločalo samo o pravilnosti in zakonitosti odločbe inšpektorata za delo, zoper katero je Luka sprožila upravni spor. Sodišče se je tako opredelilo le do primera zaposlenih v družbi Encon, zato sodba upravnega sodišča ne prejudicira razmerja, ki ga ima Luka Koper z drugimi izvajalci pristaniških storitev in torej ne postavlja pod vprašaj zakonitosti modela IPS.

»Sodišče je to podkrepilo z odločitvijo, da ni upoštevalo dveh pravnomočnih sodb Višjega sodišča v Kopru (iz let 2011 in 2016), ki je v obeh primerih sodelovanja z dvema različnima IPS potrdilo, da ni šlo za posredovanje delovne sile.« S pritožbo je Luka Koper, kot poudarja, pridobila pravno zavezujoče mnenje, ki ji pritrjuje, da je dajanje navodil in nadzor zaposlenih pri IPS v skladu z izvajanjem koncesijske pogodbe, v kolikor se nadzor in dajanje navodil ne nanaša na samo izvajanje naročene storitve.

»Zaposleni v Luki Koper ne smejo dajati navodil zaposlenim pri IPS, kako naj izvedejo naročeno storitev, lahko pa posegajo v njihovo delo, ko gre za obveznosti koncesionarja glede vodenja pristanišča, koordinacijo dejavnosti za nemotene opravljanje prekladalnih storitev, skladiščenje in hrambo ter notranje premike blaga znotraj pristanišča in zdravje pri delu ter varstvu okolja«.

Luka Koper in družba Encon Ljubljana sta pogodbo o opravljanu storitev sklenili 1. aprila 2012. Inšpekcija pa je lanskega oktobra Luki Koper prepovedala opravljanje delovnih procesov z delavci zaposlenimi v družbi Encon (v odločbi so ti delavci poimensko navedeni), do odprave nepravilnosti. Kot pojasnjujejo v Luki Koper, so, še predno so prejeli inšpekcijsko odločbo, prekinili sodelovanje z družbo Encon zaradi kršitev pogodbenih obveznosti. "S tem je bila odločba inšpektorata za delo de facto izvršena."

Sindikat žerjavistov pozdravlja odločitev

V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luka Koper (SŽPD) so pozdravili sodbo, ki pa se je, kot pravijo, žal zgodila šele po desetih letih njihovih prizadevanj za odpravo izkoriščevalskega sistema in po več kot šestih letih od stavke. A žalostno je, da je država prišla do te ugotovitve najbrž samo zato, ker želi zamenjati uspešno upravo, ki se lahko pohvali z rekordnimi rezultati in izjemnimi finančnimi kazalniki.

V SŽPD opozarjajo, da bodo tudi po morebitni menjavi uprave z vsemi sredstvi poskušali zagotoviti implementacijo sodbe za vse IPS delavce - večina trenutnih IPS delavcev namreč ne izpolnjuje pogojev za zaposlovanje v Luki Koper. Obenem pozdravljajo namero, da se bo status bodočih zaposlenih v Luki Koper izenačil s statusom sedanjih redno zaposlenih.