V CM Celje še upajo na koncesijo za vzdrževanje cest

Danes bo morda znan investitor za družbo Vzdrževanje in obnovo cest (VOC), ki je v večinski lasti CMC.

Objavljeno
08. oktober 2012 21.19
PROTEST DELAVCEV LID-A IN CMC-JA
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Družba Vzdrževanje in obnova cest (VOC) še ni dokapitalizirana, je pa vodstvo CM Celje začelo dogovore z neimenovanim vlagateljem. S tem bi radi obdržali sedanjo in sklenili novo koncesijo za vzdrževanje cest na Koroškem in v Savinjski regiji.

Potem ko so se Ceste mostovi Celje (CMC) kot večinski lastniki VOC poleti znašle v prisilni poravnavi, je grozilo, da bo VOC tik pred zimo izgubil koncesije za vzdrževanje cest v obeh regijah, tako državno kot občinske. Neuspešen je bil tudi poziv VOC, da do 24. septembra notranji lastniki ali zunanji vlagatelji VOC dokapitalizirajo. V petek so s CMC sporočili, da je bila družba VOC 5. oktobra dokapitalizirana, toda naša preverjanja tega niso potrdila.

Prejšnji teden so v VOC zamenjali začasnega direktorja Vojka Stermeckega, sicer člana uprave CMC, z namestnikom predsednika uprave CMC Petrom Šepetavcem, kar je bila po naših podatkih zahteva za zdaj neznanega interesenta za dokapitalizacijo VOC. Drži pa, da VOC več nima blokiranih računov, saj je po naših podatkih neznani vlagatelj družbi nakazal 150.000 evrov. V CMC so priznali, da je prva dokapitalizacija VOC padla v vodo, po izteku roka zanjo pa so banke SKB, Probanka, Abanka in Poštna banka Slovenije »pokazale zanimanje za dokapitalizacijo in privolile v reševanje in sodelovanje z dokapitalizatorjem družbe VOC Celje«.

V CMC so v petek še zagotovili, da ima VOC v tem trenutku še veljavno koncesijo za zimsko vzdrževanje. A bliža se 22. oktober, skrajni rok za prijavo na razpis za oddajo sedemletnih koncesij za devet slovenskih območij, ki jo razpisuje Direkcija RS za ceste.

V CMC so, prav tako v petek, zagotovili, da bodo kot večinski lastniki VOC s pomočjo bank intenzivno reševali VOC, da se bo lahko družba prijavljala na razpise, opravljala svojo dejavnost in ohranila vsaj nekatera delovna mesta v skupini CMC. Ne glede na vse pa bo 22. oktober ključen tudi za CM Celje kot (zdaj še) večinskega lastnika VOC. Celjsko okrožno sodišče je za ta dan razpisalo narok za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave v CMC, ki ga je podala prisilna upraviteljica Milena Sisinger in predlagala uvedbo stečajnega postopka.