V nadzorni svet Certe namesto Goloba Pirih

Zoran Golob je vodstvi Hotela Cerkno in Certe seznanil, da odstopa iz osebnih razlogov.

Objavljeno
17. maj 2017 18.21
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Cerkno – Zoran Golob odstopa z vseh funkcij v skupini Certa, so sporočili iz skupine. Za 19. junij so že sklicali skupščino, na kateri v nadzorni svet Certe že predlagajo direktorja Certe Holding Boruta Piriha. Golob je vodstvi Hotela Cerkno in Certe seznanil, da odstopa iz osebnih razlogov.

Zoran Golob z dnem skupščine odstopa s položaja predsednika in člana nadzornega sveta družbe Hotel Cerkno ter predsednika in člana nadzornega sveta družbe Certa. Pirih trenutno vodi Certo Holding. Že na tem mestu je nadomestil Goloba, ki je odstopil po burni skupščini septembra lani, kjer so malim delničarjem, ki niso imeli ustreznih pooblastil, varnostniki fizično preprečili vstop na skupščino v Hotelu Cerkno.

Certa Holding z večinskim 54-odstotnim deležem obvladuje družbo Certa, ki ima v lasti četrtino gonila cerkljanskega gospodarstva Ete Cerkno, 85 odstotkov kobariške družbe Tik in 100 odstotkov Hotela Cerkno, ki upravlja tudi tamkajšnji smučarski center.

Borznoposredniška hiša Ilirika od lani kupuje lastniške deleže Certe Holding za skritega kupca in zanje ponuja evro za delnico. To je razburilo domačine, male delničarje, saj jih skrbi že cena, ki je skoraj osemkrat nižja od knjigovodske leta 2014, ko je znašala 8,26 evra. Certo Holding pa so ustvarili prav za zaščito pred prevzemi.

V tožbi malih delničarjev cerkljanske družbe Certe Holding za ničnost sklepov skupščine, izvedene 1. septembra lani, je sodišče pritrdilo malim delničarjem. Med drugim je po sklepu sodnice Nataše Vižintin Komel ničen tudi sklep o imenovanju nadzornega sveta, slednji ni mogel veljavno imenovati Piriha za zakonitega zastopnika družbe. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Kot je za STA v začetku aprila po izreku sodbe pojasnil zagovornik malih delničarjev Mitja Podpečan, so nični tudi sklepi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe Certa Holding za poslovno leto 2015, o imenovanju KPMG Slovenija za revidiranje računovodskih izkazov cerkljanske družbe ter sklepe o imenovanju Marjana Simoniča, Silvija Štremflja in Ernesta Podobnika za člane nadzornega sveta za mandatno obdobje od 4. julija 2016 do 3. julija 2020.