V Sava Re beležili manjši dobiček kot v enakem obdobju lani

V prvih devetih mesecih leta 2015 je zavarovalnica ustvarila 23 milijona evrov dobička.

Objavljeno
19. november 2015 17.04
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si
Skupina Sava Re je v prvih treh četrtletjih beležila rast čistih prihodkov od premij, največ iz mednarodnega pozavarovalnega posla. Zbrana kosmata premija je znašala 384,6 milijona evrov in je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višja za 3,6 odstotke, predstavlja pa 80,7 odstotkov načrtovane premije za celo leto 2015.

Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih 2015 beležila 23 milijonov evrov čistega poslovnega izida, kar je sicer za 7,9 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju vendar v skladu z letnim načrtom za leto 2015.

K rezultatu skupine je največ prispeval odsek premoženjskih zavarovanj v Sloveniji, ki je beležil ugodnejši merodajni škodni količnik kot v enakem obdobju lani. Posledično je kombiniran količnik odseka nižji za 3,7 odstotne točke. Ugodna in na podobni ravni kot v enakem obdobju lani sta rezultat življenjskih zavarovanj v Sloveniji ter premoženjskih zavarovanj v tujini. Rezultat pozavarovalnega odseka je bil v tretjem četrtletju nekoliko slabši zaradi velike škode na mednarodnem pozavarovalnem portfelju (eksplozija v skladiščih na Kitajskem), ki je na porast škodnih rezervacij vplivala v višini 5 milijonov evrov. Na ravni skupine se vsako leto načrtuje en katastrofalni dogodek in ta škoda po višini ustreza načrtovanemu katastrofalnemu dogodku, tako da družba ocenjuje, da se bo rezultat do konca leta ob odsotnosti drugih večjih škodnih dogodkov gibal v okviru načrtovanega, so pojasnili v Savi Re.

V tretjem četrtletju je bonitetna hiša Standard & Poor's ponovno ocenila Pozavarovalnico Sava in ji podelila bonitetno oceno A- s stabilnimi obeti. Kot pomemben dogodek v letošnjem letu pa v zavarovalnici omenjajo tudi objavo združitve vseh zavarovalnic v skupini Sava Re s sedežem v Evropski uniji.