Večinoma zadovoljni z novimi omejitvami

Stop za neplačnike in obsojence.

Objavljeno
29. september 2013 18.20
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – Z nedavno sprejetimi spremembami zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ki se nanašajo na omejitve pri ustanavljanju podjetij in pridobivanju lastništva v njih, je, kot kaže, zdaj zadovoljna večina deležnikov, ki jih ta novela zadeva.

Dosedanja ureditev, ki naj bi preprečila, da bi tisti, ki so oškodovali družbo, zlorabili položaj ali za seboj pustili dolgove, ustanavljali nova podjetja ali lastniško vstopali vanje, je namreč povzročala vrsto težav in nejasnosti, kar je med drugim podaljšalo čas ustanovitve podjetja.

Sprejeta novela zakona oži nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika. Po novem podjetja pet let ne bo mogla ustanoviti ali postati njegov družbenik oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja v gospodarstvu, in sicer zaradi delovnega razmerja in socialne varnosti, premoženja, okolja ali pravnega prometa. Prav tako ustanovitelj ali lastnik ne bo mogla postati oseba, ki je na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev računov ali če je z več kot četrtinskim deležem udeležena v kapitalski družbi na takšnem seznamu. Novela popolnoma ukinja sporni 10.b člen, po kateri bi pristojno sodišče moralo odpoklicati člane uprave ali nadzornega sveta, ki so bili v organih upravljanja družb, ki so pristale v insolvenčnih posotopkih, razen če ti dokažejo vestno ravnanje.

Upoštevali pripombe Ajpesa

»Menimo, da so predlagane rešitve z vidika učinkovitosti izvajanja postopkov registracije in z vidika preverjanja predhodnih poslovanj oseb pripravljene ustrezno,« meni direktorica Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Romana Logar. Kot pravi, so bile pri pripravi novele upoštevane tudi njihove pripombe. Ajpes je od 1. julija kot registrski organ preveril 827 oseb, pri čemer je ugotovil 80 lažnih izjav, zato je zavrnil ustanovitev 33 (4 odstotke) podjetij samostojnih podjetnikov.

Le en odpoklic

Vrhovno sodišče se do zadnje različice novele še ni opredelilo, ugotavlja pa, da vlada s temi rešitvami upošteva pomisleke o nujnosti zagotovitve pogojev za učinkovito izvajanje zakonskih odločb, na kar je vrhovno sodišče opozarjalo že pred prejšnjo spremembo. V koliko primerih so sodišča doslej na podlagi 10.a člena ZGD zavrnila ustanovitev gospodarske družbe, na vrhovnem sodišču nimajo podatka. »Vodja enega izmed sodnih registrov nam je pojasnila, da so predlagatelji po prejetju odredb za dopolnitev predloga tega vsakič kar umaknili, kar pomeni, da tudi ni bilo zavrnitve,« so pojasnili. Do odpoklica članov organov upravljanja po 10.b členu pa je do začetka septembra prišlo le enkrat.

V Gospodarski zbornici Slovenije, ki je bila do teh omejitev že ves čas kritična, so sprejete spremembe podprli. Še vedno pa opozarjajo na možne negativne posledice objave davčnih neplačnikov.

Pravnik dr. Marjan Kocbek je zadovoljen zlasti s črtanjem 10.b člena. Meni, da bi njegova uveljavitev ustavila slovensko gospodarstvo, saj bi zastale registracije, ne bi se vedelo, kdo je lastnik, kdo nadzornik, ne kdo lahko kupuje delnice. Omejitve iz 10.a člena pa se mu zdijo primerne.