Večje škode vplivale na dobiček Save Re

Skupina Sava Re je lani prvič presegla mejo pol milijarde evrov zbranih premij.

Objavljeno
09. marec 2018 13.43
hočevar sava re
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – Skupina Sava Re je v letu 2017 prvič presegla mejo pol milijarde evrov zbranih premij. Dosegle so 517,2 milijona evrov, kar je 5,5 odstotka več kot leta 2016 in tudi 4,7 odstotka več od načrtov. Čisti dobiček je bil v okviru načrtovanega, so pa nanj pomembno vplivale večje škode. Znašal je 31,1 milijona evrov, to je 5,5 odstotka manj kot leto prej.

Poslovanje skupine Sava Re je bilo v letu 2017 zaznamovano z rastjo zbranih premij na vseh trgih, kjer deluje, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik uprave Pozavarovalnice Sava Marko Jazbec. V Sloveniji je bila rast bruto premij v povprečju 4,9-odstotna, od tega na področju premoženjskih zavarovanj 5,7-odstotna, na področju življenjskih zavarovanj pa 3,7-odstotna.

Visoko, skoraj desetodstotno rast premije je skupina Sava Re dosegla na tujih trgih, in sicer tako pri premoženjskih kot pri življenjskih zavarovanjih. Skupina ima svoje družbe na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Makedoniji in na Kosovu.

Ogledujejo investicijske priložnosti

Od držav nekdanje Jugoslavije tako še ni navzoča le v BiH, kjer si za zdaj le ogleduje različne investicijske priložnosti, a kot je bilo razumeti Jazbeca, je glavna ovira tamkajšnje zakonodajno okolje. »Tudi glede Albanije smo imeli določene poizvedbe, vendar vstopa na bosanski ali albanski trg še ne moremo napovedati,« je dejal.

Z manjšimi prevzemi bi si želeli okrepiti tudi navzočnost na srbskem in hrvaškem trgu, kjer so za zdaj majhen igralec, a se jim zdita oba zelo pomembna.

Na 5,5-odstotno zmanjšanje čistega dobička skupine glede na predhodno leto je vplivalo več škodnih dogodkov zaradi naravnih nesreč tako v zavarovalnem kot tudi v pozavarovalnem delu dejavnosti. Bruto škode so bile s skoraj 310 milijonov evrov za 14,9 odstotka višje kot leto prej, čisti odhodki zanje pa so zrasli za 10,3 odstotka na 296,1 milijona evrov.

Kljub višjim škodam dosegli načrtovani izid

Na zavarovalnem delu je Jazbec spomnil na vremenske ujme, ki so obremenile predvsem poslovni izid Zavarovalnice Sava s sedežem v Mariboru, med škodami v pozavarovalnem portfelju pa izstopajo orkanske škode na Karibih in v ZDA v višini štiri milijone evrov ter večji škodni dogodek v Rusiji v višini 3,8 milijona evrov.

»Kljub višjim škodam je skupina Sava Re dosegla načrtovani čisti dobiček znotraj načrtovanega razpona, na kar je v pomembni meri vplivalo dobro obvladovanje stroškov in uresničitev sinergijskih učinkov iz uspešne združitve zavarovalnic v prvem polnem letu poslovanja po združitvi,« je povedal Jazbec.

Predsednik uprave Save Re Marko Jazbec. Foto:Roman Šipić/Delo

Pozavarovalnica Sava je štiri svoje zavarovalnice v Sloveniji in na Hrvaškem združila konec leta 2016 in dala novi družbi ime Zavarovalnica Sava. To je druga največja zavarovalnica na območju držav bivše Jugoslavije, za Zavarovalnico Triglav. »S poslovanjem v prvem polnem letu združene Zavarovalnice Sava smo zelo zadovoljni,« je povedal član uprave Pozavarovalnice Sava Jošt Dolničar in dodal, da jim je kljub zelo zahtevnim škodnim dogodkom uspelo doseči načrte.

Pomemben del podrejenega dolga poplačan

Jazbec je še povedal, da je skupina zaradi visoke finančne stabilnosti v letu 2017 predčasno poplačala pomemben del podrejenega dolga v višini 24 milijonov evrov, ki je bil najet v letih 2006 in 2007 za širitev na tuje trge. Lani so se poravnali tudi z leta 2016 odpoklicanim predsednikom uprave Zvonkom Ivanušičem, kar pa na samo poslovanje Pozavarovalnice Sava ni vplivalo, je zagotovil. Vsebina poravnave ostaja poslovna skrivnost.

Ivanušiča je s položaja odnesel nakup nekdanje poslovne stavbe ACH na Baragovi ulici v Ljubljani. Kot je na skupščini Pozavarovalnice Sava avgusta 2016 pojasnil predsednik nadzornega sveta Branko Tomažič, z nakupom ni bilo vse v redu, zato so morali Ivanušiča odpoklicati. Stavba je še vedno v lasti Pozavarovalnice Sava in jo zaseda najemnik, je danes povedal Jazbec.

Matična družba skupine Pozavarovalnica Sava je v letu 2017 povečala obseg zbranih bruto premij za 3,9 odstotka na 153,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 0,3 odstotka na nekaj manj kot 33 milijonov evrov. Kakšne dividende si lahko letos obetajo delničarji, še ni znano, je pa Jazbec potrdil, da trend ne bo negativen. Lani je izplačala dividende v višini 80 centov na delnico.

V letu 2017 so družbe skupine Sava Re skladno s sprejeto srednjeročno strategijo namenile večji poudarek razvoju novih produktov in novih prodajnih poti. Na vseh področjih so se usmerile v digitalizacijo poslovanja, to pa ostaja ena ključnih usmeritev tudi za prihodnja leta. Glede načrtovanih finančnih kazalnikov pa je Jazbec povedal, da načrtujejo manjšo rast obsega zbranih bruto premij nad 520 milijonov evrov, čisti dobiček pa naj bi se povečal na 37 do 39 milijonov evrov.