Veliki dražijo, 
majhni pa s tem pridobijo

Gospodinjstva porabijo tretjino vse energije iz omrežja v Sloveniji Gen-I in Petrol držita obljubo, da do poletja ne bo podražitev.

Objavljeno
16. februar 2012 09.48
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana – Prvega februarja sta elektriko podražila Elektro Gorenjska Prodaja in Elektro Maribor, vse bliže pa sta ceni višje in nižje tarife, zato smo primerjali, kakšni so letni stroški elektrike štiričlanske družine pri različnih ponudnikih.

Gospodinjstva porabijo tretjino vse električne energije iz distribucijskega omrežja v Sloveniji. Od julija 2007 pa gospodinjski odjemalci lahko izbiramo med več dobavitelji električne energije. Menjave dobavitelja intenzivneje potekajo zadnja tri leta, ko je tudi več ponudbe.

Dobavitelja je leta 2010 zamenjalo manj kot 8000 gospodinjstev, lani pa že več kot 33.500. Skupni enoletni prihranek vseh, ki so zamenjali elektrodistributerja, je približno pet milijonov evrov, za posamezno gospodinjstvo pa povprečno 30 oziroma 70 evrov, odvisno od porabe. V Gen-I, ki bo danes predstavil lansko poslovanje, načrte za letos in uspešnost blagovne znamke Poceni elektrika v treh letih od nastanka, pa pravijo, da elektriko od 1. februarja dobavljajo že 40.389 odjemalcem.

Odjemalci z izbiro dobavitelja lahko vplivajo le na del skupne cene, na ceno same električne energije. Končna cena električne energije, ki jo plača odjemalec, namreč vključuje ceno energije, ceno za uporabo omrežij (to so omrežnina in dodatki k omrežnini), prispevke, trošarino in davek na dodano vrednost. Cena za uporabo omrežja je regulirana in jo določata Javna agencija RS za energijo (omrežnina) in vlada (dodatki k omrežnini), cena električne energije pa se določa na trgu.

Cena odvisna od paketa

V grafiki smo pripravili izračun letne porabe za štiričlansko gospodinjstvo ob enotarifnem in dvotarifnem merjenju pri različnih podnudnikih, ki smo ga dobili iz primerjalnika ponudb pri agenciji za energijo. Cene elektrike variirajo glede na paket oziroma ponudbo dobavitelja, večinoma pa so cene višje za elektriko iz obnovljivih virov energije. Za najcenejšega se je v enotarifni ponudbi izkazal Gen-I, ki mu sledijo Petrol, nato pa Elektro Celje energija s ponudbo Energija za toplotne črpalke, Elektro Energija z Moj paket XXL, Elektro Maribor Energija Plus s paketom električne energije za toplotne črpalke itn.

Pri dvotrafinem merjenju so prav tako najcenejši Gen-I, Petrol in Elektro Celje Energija, sledita primorski E3 s ponudbo osnovna oskrba in paket za toplotne črpalke in Elektro Maribor Energija Plus. Za najcenejše so se izkazali Gen-I, Petrol in Petrol Energija, ki so se pri Zvezi potrošnikov Slovenije zavezali, da cen do letošnjega poletja ne bodo spreminjali.

Razdelitev porabe po namenih je pokazala, da se v gospodinjstvih največ, kar 32 odstotkov, električne energije porabi za velike gospodinjske aparate (hladilniki in zamrzovalniki, pralni, sušilni in pomivalni stroji ter pečice in mikrovalovne pečice), sledijo ogrevanje sanitarne vode (19 odstotkov), ogrevanje prostorov (11 odstotkov), poraba električne energije za osebne računalnike in televizijske sprejemnike. S kalkulatorjem na spletni strani www.uresnicujmo.si si vsak lahko izračuna porabo in dobi nasvete o tem, kako prihraniti pri uporabi električne energije.