Veliko zanimanje za komercialne zapise Mercatorja

Poslovni sistem bo z 20 milijoni evrov dodatne likvidnosti uravnaval ročnost sredstev.

Objavljeno
27. november 2015 17.23
vidic/mercator
Ljubljana – Poslovni sistem Mercator je z današnjimi vplačili uspešno zaključil postopek prodaje komercialnih zapisov v nominalni vrednosti 20 milijonov evrov. Zanimanje vlagateljev je celo za 55 odstotkov preseglo končno oziroma ciljno vrednost izdaje. Gre za komercialne zapise, ki dospejo v 360 dneh od dneva začetka obrestovanja (21. novembra 2016) z 1,9-odstotno letno obrestno mero.

Kot že večkrat doslej so komercialne zapise izdali zaradi uravnavanja ročnosti sredstev in obveznosti do virov sredstev in za razpršitev dolžniških virov financiranja.

Komercialni zapisi so bili danes izdani v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, potem ko izdajatelj izvede vse potrebno, pa bodo uvrščeni na organiziran trg Ljubljanske borze.