Veliko zanimanje za obveznice Gorenja

Razpisali za 50, vplačano za 73 milijonov evrov petletnih obveznic.

Objavljeno
10. oktober 2014 17.05
Franjo Bobinac
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Velenje − Prva izdaja obveznic Gorenja je bila več kot uspešna. Zaradi večjega zanimanja vlagateljev bo Gorenje, ki je razpisalo za 50 milijonov evrov obveznic, izdalo za 73 milijonov evrov obveznic.

Gorenje je obveznice izdalo danes. Vplačila, pridobljena s prodajo obveznic, bodo namenili za izboljšanje strukture ročnosti dolga ter delno poplačilo obstoječih posojil. Odkar je Gorenje javna delniška družba, je (bila) to njihova prva izdaja obveznic.

K nakupu petletnih obveznic je Gorenje, v skladu z ustreznimi izjemami od objave prospekta za ponudbo obveznic javnosti, povabilo vlagatelje v Sloveniji in drugih državah Evropske unije. Odzvalo se je 97 vlagateljev, obveznice pa bodo uvrščene v kotacijo na Ljubljanski borzi.

Predsednik uprave Franjo Bobinac je pojasnil, da je izdaja obveznic del strateških aktivnosti, s katerimi izboljšujejo finančno sliko Skupine Gorenje. »Dober odziv vlagateljev potrjuje pravilnost naše odločitve in je izkaz zaupanja finančnih trgov v skupino in njen prihodnji razvoj,« je dejal Bobinac. Član uprave za finance in ekonomiko Peter Groznik je dodal, da Gorenje nadaljuje finančno prestrukturiranje in aktivnosti na mednarodnih kapitalskih trgih. »Osredotočeni smo na razdolževanje in zniževanje stroškov naših posojil. Naše poslovanje je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih donosov za vse, ki financirajo naše poslovanje − tako za upnike kot za lastnike,« je povedal Groznik.

Kupcem Gorenjevih obveznic je zagotovljena nespremenljiva 3,85-odstotna letna obrestna mera. Kot je še bilo mogoče izvedeti, so med vplačniki večinoma upravljavci premoženja iz različnih finančnih ustanov.

Nominalna vrednost ene obveznice znaša tisoč evrov, najmanjši možni nakup je bil deset obveznic oziroma 10.000 evrov. Glavnica obveznic zapade v petih enakih letnih obrokih skupaj s pripadajočimi obrestmi, končno dospetje obveznic pa je 10. oktober 2019.