Višje sodišče: DUTB ni ravnala nezakonito

Prisilna poravnava v Thermani je končno pravnomočna, mali delničarji so izgubili vse pritožbe in ostali tudi brez deležev v družbi.

Objavljeno
11. december 2015 21.16
Lassko, 21.11.2012 - Thermana Lassko. Foto: Brane Piano
Špela Kuralt
Špela Kuralt

Laško – Ljubljansko višje sodišče je zavrnilo pritožbe nekaterih delničarjev zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave v laški Thermani. Sodišče se ni strinjalo z njimi, da družba ni bila zrela za prisilno poravnavo, kot tudi ne, da so bili razlaščeni.

Potem ko je oktobra vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, je prisilna poravnava pravnomočna, DUTB pa tudi uradno lastnica družbe.

Mali delničarji so od začetka prisilne poravnave oktobra lani oziroma še pred njo zatrjevali, da Thermana sploh ni insolventna in da je šlo zgolj za konstrukt in napačne cenitve. V sodnih postopkih so dokazovali, da sodišče tega ni preverjalo. Višje sodišče se z delničarji ni strinjalo, prav tako jim ni pritrdilo, da je šlo za razlastitev.

V svoji obrazložitvi je povsem sledilo dosedanjim razlagam predsednika uprave Andreja Bošnjaka, ki je večkrat poudaril, da so imeli delničarji veliko možnosti, da bi družbo dokapitalizirali in tako rešili. To je zapisalo tudi višje sodišče: »Če te možnosti (delničarji, op. p.) niso izkoristili, ne morejo s pritožbo izpodbijati, da je družbo s konverzijo terjatev /.../ na zakonsko dopusten način dokapitaliziral finančni upnik.«

Veliko zanimanje za družbo

DUTB je s konverzijo terjatev v višini 12 milijonov evrov zdaj tudi uradna lastnica Thermane, 225 delnic ima še eden izmed pritožnikov Borut Dolar. V DUTB so posebej zadovoljni, ker je višje sodišče zapisalo, da DUTB v postopku ni ravnala na nedovoljen, nemoralen in nezakonit način, kot so trdili delničarji. V Thermani je zdaj stanje stabilizirano, družba izpolnjuje cilje, so zapisali v DUTB in dodali, da je za Thermano veliko zanimanja. Po naših informacijah pa DUTB vsaj za zdaj Thermane naj ne bi prodajala.

Zaključek insolventne drame je razveselil tudi Bošnjaka, ki je v tem času večkrat opozoril, da je šlo izključno za zavlačevanje in škodovanje družbi: »Višje sodišče je razpoznalo dejanske motive pritožnikov in njihovo nekorektno ravnanje do družbe, finančnih upnikov in nenazadnje tudi zaposlenih, saj so načrtno in brez moralnih zadržkov ogrožali prek 450 delovnih mest.«

Dodal je še, da je nedopustno, da imamo zakonodajo, ki dopušča zavlačevanje in višanje stroškov postopkov, saj prav zaradi takih postopkov veliko družb konča v stečaju: »Še več, praviloma vplivni krogi z namenom prikrivanja realne odgovornosti nedopustno posegajo v pravne postopke, zaradi kompleksnosti postopkov pa »uki pravniki« dosegajo stečaje družb z namenom zaščite prav tistih, ki so najbolj odgovorni za zatečeno stanje teh družb.«

Kaj pa mali delničarji?

Kaj bodo storili delničarji, ki so med postopkom omenjali tudi boj do ustavnega in celo evropskega sodišča, še ni znano, morajo pa plačati 141.000 evrov stroškov postopka. Med njimi je tudi Roman Matek: »Izvirni greh je na lanski skupščini, ampak tiste izpodbojne tožbe pa še kar stojijo.«