Višji davek pomeni tudi višje račune energetike

V energetiki opozarjajo, da bi višja obdavčitev nepremičnin pomenila višje cene energije za vse, tudi gospodarstvo.

Objavljeno
13. september 2013 19.09
Ljubljana 11.04.2012 - Eles - Elektro Slovenija.foto:Blaz Samec/DELO
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana – V energetskih podjetjih in njihovi stanovski organizaciji, energetski zbornici pri GZS, pravijo, da se o višini davka na nepremičnine še intenzivno pogajajo. Po ocenah naj bi za svoje stavbe in infrastrukturo plačali od 2,5- do 10-krat več kot zdaj.

Niko Martinec, direktor Energetske zbornice Slovenije, je povedal le, da stopnja obdavčitve nepremičnin energetike še ni dogovorjena. Sprva predlagana 0,8-odstotna stopnja je že popravljena navzdol (na 0,4 odstotka), vendar v energetiki še vedno niso zadovoljni. Obdavčitev bo po prvih izračunih od 2,5- do 10-krat višja, kot je do zdaj znašalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Za posamezne objekte je davek odvisen tudi od ocene vrednosti, ki jo je določila geodetska uprava, z mnogimi ocenami pa se v energetiki tudi ne strinjajo.

V energetiki opozarjajo, da se vsaka dodatna obremenitev pozna na računih za energijo. Povečanje davka bi srednjeročno, če ne že zelo kmalu, pomenilo višje cene za celotno gospodarstvo in tudi gospodinjstva. Tudi morebitni tuji igralci na trgu namreč povišajo cene, če vidijo, da imajo domači proizvajalci dodatne stroške, ki se jim ne morejo izogniti. Vlada poleg tega v energetskem zakonu predlaga uvedbo obdavčitve energije iz fosilnih goriv. Martinec pravi, da fosilna goriva res niso v skladu s prehodom v nizkoogljično družbo, vendar jih v tem prehodnem obdobju še potrebujemo.

Nižja meja za davek

»Elektro Gorenjska je tako po novem zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014 – v letu 2013 dolžan poravnati davek na nepremičnine v višini 19.540 evrov. Na odmero višine davka se je podjetje sicer pritožilo pristojnim organom, saj so bila v skupno vrednost nepremičnin vključena tudi zemljišča, ki služijo kot infrastruktura elektroenergetskega sistema (zemljišča, na katerih stojijo transformatorske postaje). Odgovor na pritožbo še čakamo, kljub temu pa mora podjetje odmerjeni davek poravnati. V letu 2012 je bila meja, ki določa skupno vrednost nepremičnega premoženja večje vrednosti, za obdavčitev bistveno višja, znašala je dva milijona evrov (letos le 500.000 evrov). Podjetje tako v letu 2012 iz tega naslova ni bilo zavezanec za plačilo davka,« pravijo v Elektru Gorenjska.

Obremenitev že dovolj

Iz Plinovodov so odgovorili le to, da ta hip podatki o davku še niso na voljo. Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Blaž Košorok pa je povedal, da skupaj z energetsko zbornico opozarjajo ministrstvo za finance, da so obremenitve previsoke. Najbolj naj bi nov nepremičninski davek prizadel hidroelektrarne, ki imajo v lasti precej nepremičnin in infrastrukture. »Kljub znižanju stopnje še vedno ugotavljamo, da so obremenitve prevelike. Zato predlagamo ločen pristop do obdavčitve proizvodnje, prenosa in distribucije energije. Ob davku na nepremičnine namreč predlogi vlade napovedujejo nove obremenitve. Tako naj bi po energetskem zakonu dodatno obdavčili energijo iz fosilnih goriv, s čimer naj bi polnili sklad za subvencioniranje obnovljivih virov energije. Tam je luknjo povzročila ravno ta politika brez repa in glave, kot se zdaj uveljavlja pri davkih,« pravi Košorok. Opozarja še, da so zlasti hidroelektrarne (pa tudi jedrska elektrarna) obremenjene tudi s koncesijskimi dajatvami.