Vlada presekala gordijski vozel

Rudniška stanovanjska hči prehaja pod okrilje republiškega sklada, a šele po skrbnem pregledu in neodvisni cenitvi.

Objavljeno
09. junij 2017 17.26
malovrh Soseska Sallauminnes v Trbovljah
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Trbovlje - Stanovanjska družba Spekter, še zadnja »srebrnina« Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH), skupaj z okrog 2300 najemniškimi stanovanji odplačno prehaja v last republiškega Stanovanjskega sklada (SSRS). Na RTH so si oddahnili: s kupnino računajo poplačati 6,6-milijonski dolg do bank. Toda SSRS prej napoveduje skrbni pregled Spektra in pogajanja za ceno na osnovi neodvisne cenitve

Po večmesečnih usklajevanjih, ali iskati kupca za Spekter z mednarodnim razpisom ali ne, je vlada v četrtek, dobro leto pred dokončnim zaprtjem RTH, le presekala gordijski vozel. Skladu je naložila, da mora skupaj z RTH in upravljalcem premoženja Slovenskim državnim holdingom (SDH) začeti postopek za odplačen prenos poslovnega deleža rudniške »matere« v hčerinskem Spektru na Sklad. Interes državnih institucij, da poslovni delež odkupi Sklad, obstaja sicer že od 2012.

»RTH bi lahko izvedel tudi drugačne metode razpolaganja z lastniškim deležem v Spektru,« so se za Delo odzvali na Skladu. Pri določanju cene deleža, dodajajo, bo treba upoštevati tudi njihove pogoje. Na vprašanje, ali bodo z nakupom reševali banke, odgovarjajo: »Reševali bomo predvsem stanovanjska vprašanja in obstoječa najemna razmerja v Zasavju.«

Ne gre si zatiskati oči, da je vlada s to odločitvijo pokvarila marsikateri zasebni »plenilski načrt«, ki je v Spektrovem fondu stanovanj v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju videl dober ulov za polovično ceno. Po cenitvi izpred nekaj let je Spektrova knjigovodska vrednost dosegla celo 20 milijonov, nazadnje pa padla na 11 milijonov evrov.

Denar za odplačilo starih dolgov

Direktor RTH Jani Žlak vladno odločitev pozdravlja: »Denar v prvi vrsti potrebujemo za odplačilo starih dolgov, nekaj pa tudi za dokončno sanacijo površin in morebiti ga bomo potrebovali celo za likvidacijo rudnika.« Ta mora bankam upnicam NLB, Banki Koper (sedaj Banka Intesa Sanpaolo), Banki Celje in avstrijski BKS, ki so v letu 2014 zaradi 14,7-milijonskega dolga sprožile prisilno poravnavo, poleg več kot 350.000 evrov obresti poplačati še 6,3 milijona evrov dolga.

Morebiten nakup Spektra, zagotavljajo na Skladu, ni v nasprotju z njihovimi poslovnimi cilji. Sklad ima v Zasavju že zdaj v lasti 171 neprofitnih najemnih stanovanj. V primeru, da bo dosegel soglasje za nakup s trenutnimi lastniki, bo »zasavsko transakcijo« financiral iz lastnih virov.

V zagorski občini, ki je bila do četrtka najresnejša kandidatka za odkup Spektra, so vladni sklep označili za zgodovinskega. Oboji so imeli isti cilj: obvarovati Spekter pred špekulacijskim nakupom, ki bi najbolj prizadel najemnike stanovanj. Zagorski župan Matjaž Švagan je prepričan, da bo sklep pozitivno vplival na dolgoročni razvoj Zasavja, saj »na najboljši možni način ščiti ekonomski in socialni položaj najemnikov«. Višine ponudbe za Spekter v Zagorju ne razkrivajo. Neuradno pa naj bi presegala sedem milijonov evrov.
Vprašanje, ali je s prihodom Sklada konec negotovosti za 2300 zasavskih gospodinjstev, ali ta v obliki dražjih najemnin šele prihaja, v Zasavju puščajo odprto - med drugim tudi zato, ker ima Spekter zaradi odločitve prejšnjega vodstva RTH status profitne stanovanjske organizacije. Na Skladu zagotavljajo, da bodo ne glede na trenutni status družbe ohranjali najemni fond in veljavna razmerja, saj da je to namen odkupa. Če do njega pride ...