Vlada v zaščito Mercatorja s predlogom zakona

S predlogom ščiti družbo sistemskega pomena pred izčrpavanjem večinskega lastnika, ki je v insolvenčnem postopku.

Objavljeno
13. april 2017 15.59
jsu_mercator
K. S., STA, N. G.
K. S., STA, N. G.

Vlada je v luči krize hrvaškega Agrokorja in potencialnih učinkov na Mercator sprejela predlog zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je po seji vlade povedal, da bo vlada predlog zakona v DZ poslala po nujnem postopku.

V skladu s predlogom zakona velja za družbo sistemskega pomena družba, ki bistveno vpliva na gospodarsko, socialno in finančno stabilnost Slovenije, oziroma družba, ki ima v Sloveniji najmanj 6000 zaposlenih in ustvari več kot milijardo evrov čistih prihodkov od prodaje.

V skladu z zakonom lahko vlada za družbo, katere lastnik je v postopkih zaradi insolventnosti, sodišču predlaga, da imenuje začasnega izrednega člana uprave. Na vprašanje, ali imajo tega za Mercator že izbranega, Počivalšek konkretno ni odgovoril, je pa pojasnil, da bodo zanj veljali isti pogoji, kot veljajo za imenovanje članov uprav gospodarskih družb.

Pristojnosti tako imenovanega izrednega člana uprave bodo omejene zgolj na vodenje poslov, povezanih z večinskim lastnikom in njimi povezanimi družbami, ne bo pa imel možnosti vplivati na redne posle družbe. Po Počivalškovih besedah tako ne bi kršili zasebne gospodarske pobude. Vlada bo lahko zakon aktivirala kadarkoli po njegovi uveljavitvi.

Počivalšek je še pojasnil, da je poslovanje Mercatorja trenutno stabilno, s predlogom zakona pa nočejo nikoga vznemirjati ali ustvarjati vtisa, da so ogrožena delovna mesta v Sloveniji.

Gospodarski minister je v torek, ko je razkril, da imajo pripravljen predlog zakona, dejal, da je cilj zaščititi poslovanje Mercatorja in delovna mesta v Sloveniji, če bo to potrebno.

Ministrova izjava je sledila sklicu izredne seje nadzornega sveta Mercatorja, ki bo v petek in na kateri naj bi nadzorniki razpravljali o poslovanju Mercatorja in odvisnih družb ter pregledali pogodbe na področjih nabave, trženja in svetovanja, da bi ugotovil, ali večinski lastnik, hrvaški Agrokor, družbo izčrpava.

Mercatorjeva uprava je napovedala, da bo nadzornikom predstavila »vse potrebne argumente, pogodbe in druge dokumente, da se ovržejo vsi dvomi na področju poslovanja in sklepanja pogodb«.

Prepoved poroštev, posojil, prevzema dolga ...

»Družba sistemskega pomena«, kot Mercator poimenuje predlog zakona v času delovanja izrednega člana uprave svojemu večinskemu lastniku in njegovim družbam ne sme podeljevati poroštev, garancij, posojil ter jim ne sme plačevati stroškov, razen če s tem ne soglaša izredni član uprave. Prav tako Mercator ne sme prevzeti dolga ali izvesti plačila namesto Agrokorja in njegovih družb.

Korporativni pravnik Borut Bratina je pojasnil, da že danes veljajo koncernska pravila zakona o gospodarskih družbah, ki določajo, da obvladujoča družba ne sme dejati odvisnim družbam škodljivih navodil, razen če to škodo v okviru tekočega poslovnega leta nadomesti. Predlog lex Mercator pa pravi, da te določbe od predloga vlade za imenovanje izrednega člana uprave ne veljajo, tudi če se prikrajšanje s strani večinskega lastnika nadomesti. Takšna ureditev namreč po mnenju vlade predstavlja povečano tveganje za družbe sistemskega pomena.