Vsak člen koncerna si prizadeva, da je najboljši

Družba Količevo Karton je del mednarodne skupine, dobro mesto v njem mu zagotavlja predvsem učinkovitost v poslovanju

Objavljeno
26. september 2014 19.08
Damjan Viršek, gospodarstvo
Damjan Viršek, gospodarstvo
Količevo Karton, naša največja papirnica, je dobila tuje lastnike že kmalu na začetku privatizacije, od leta 1998 pa je v lasti avstrijskega koncerna Mayr-Melnhof, ki po svetu zaposluje 9500 ljudi in ima skoraj dve milijardi evrov letnega prometa.

Vpetost v mednarodni koncern, ki sicer odloča tudi o strategiji in razvoju hčerinskih podjetij, ima za Količevo Karton pomembne prednosti, saj koncern med drugim skrbi za razvoj in globalno trženje ter zagotavlja finančna sredstva za nove naložbe. Pogovarjali smo se z dolgoletnim direktorjem Brankom Rožičem, ki je prejšnji teden prejel tudi priznanje za menedžerja leta.

Pomemben mejnik v razvoju družbe je bila 46-milijonska naložba v prenovo stroja za izdelovanje premaznih kartonov v letu 2011, tudi na ta način ste dodano vrednost na zaposlenega povečali nad 100.000 evrov na zaposle- nega. Kako zmorete takšna vlaganja?

Dodana vrednost je v papirništvu po moji oceni ena najpomembnejših ekonomskih kategorij. Ta omogoča dobro, solidno osebno porabo, torej plače, zagotavlja dovolj internega toka denarja za naložbe, podjetje je finančno neodvisno.

Kaj pomeni finančno neodvisno?

To, da lahko naložbo financiraš iz zadržanih dobičkov in ni treba iti po bančna sredstva. Ko mi ocenimo, da je naložba zrela, jo pripravimo, vodstvo koncerna jo ali potrdi ali zavrne. Če jo potrdi, jo tudi sami financiramo. Če je znesek velik, nam pomagajo s sredstvi skupine, vendar pa smo neodvisni od bančnega sektorja.

Tak način financiranja je torej del filozofije skupine?

Tako je.

Kaj to pomeni, da matična družba ne pričakuje vsako leto določenega priliva dobička?

Matična družba seveda pričakuje dobičke, zaveza k njihovemu ustvarjanju je precej visoka. Če ni pozitivnega poslovanja, je vse narobe. Sicer pa ni dodane vrednosti, če ni pozitivnega poslovanja.

Na kakšen način prodajate svoje izdelke, ste pri tem samostojni?

Prodaja je zadnjih sedem let že organizirana tako, kot je koncern te stvari spremenil. Teče prek organizacijskih enot koncerna za vse papirnice znotraj koncerna. Tu izkoriščamo maksimalne možne sinergije prek prodajnih enot, ki so pravne osebe in se ukvarjajo s prodajo proizvodov, ki jih koncern proizvede.

Sami neposredno torej ne tržite?

Sami ne. To je običajna koncernska praksa pri številnih koncernih po svetu, da na ta način v celoti izkoristijo vse sinergije. To pomeni proizvodnjo na različnih mestih, na različen način, z različnimi karakteristikami, ki so značilne za geografska področja.

Na kakšen način pa tovarna, kot je Količevo, skrbi za to, da je znotraj koncerna vidna in da ji ta da možnost razvoja in da proda več?

To je seveda tudi pomembna kategorija. Vračam se h koncernski organiziranosti. Pomembno je, kje je pozicija posamezne tovarne, na katero mesto se umešča. Vsak od članov si prizadeva, da je najuspešnejši, najboljši.

Se pravi, da je tudi znotraj koncerna konkurenca?

Seveda, nesporno. Pri nas je v diviziji sedem tovarn, poleg naše še v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem. Tisti, ki je po internih presojah na koncu, ni prav v udobnem položaju.

Najbrž pa bi lahko rekli, da ste vi zelo uspešni, če vam je uspelo v treh letih prodajo povečati za četrtino?

No, mi nismo na koncu, to lahko rečem. Smo pomemben člen v koncernu.

Načrtujete dodatno širitev zmogljivosti, nova vlaganja?

Nadaljujemo prenovo našega tehnološkega parka. V obdelavi imamo nekaj pomembnih investicij in pričakujem, da jih bomo v letu 2015 izvedli.

Kako se odzivate na vse večja pričakovanja okolja, od kupcev do regulatorjev, da proizvodnja kartona zmanjšuje negativne vplive na okolje?

V zadnjih letih je to dobilo res velik zamah. Zahteve so zelo visoke predvsem pri senzoričnih lastnostnih kartona, v delu, kjer pride embalaža v stik s hrano. Tu so tudi zahteve zaradi sprememb v tehnikah tiska. Te stvari je treba pravočasno prepoznavati in pripraviti odgovore za izboljšanje tehnike in organizacije.

Kakšen del razvoja ima tukajšnja tovarna sama?

Tovarna ima laboratorijski razvoj, aplikativni razvoj za naše izdelke, uporablja pa tudi centralni razvojni oddelek, ki je postavljen v avstrijski tovarni, to je 200 kilometrov od Količevega.

Se vam zdi pomembno, da se lastna razvojna funkcija ohrani in razvija?

Lastna razvojna funkcija je vsekakor pomembna, vendar je treba reči, da gre tu za aplikativni razvoj. Za razvoj in analizo, ki izhaja iz tekoče proizvodnje in proizvodnje, ki se načrtuje.

Razvoj popolnoma novih izdelkov pa je stvar centralne funkcije v koncernu?

Tudi pri popolnoma novih proizvodih je razvoj deljen. Del se opravi v centru, ki je opremljen z izjemno dobrimi analitičnimi meritvami, napravami, ki so drage in jih vsaka tovarna ne more imeti. Del pa se opravi v tovarni. Tu je vedno treba računati, da gre za kombinacijo in optimalno izrabo človeških in materialnih resursov, predvsem kar se tiče opreme.

Kakšno bo poslovanje Količevega letos?

Računam, da bo še boljše kot lani, ko je bilo odlično. Obseg na bo predvidoma uspelo povečati za pet odstotkov, prišli bomo blizu 150 milijonom evrov prodaje. Pričakujemo tudi, da nam bo uspelo povečati dobiček in dodano vrednost.