Z rezultati je izraziteje zanihala le Luka Koper

Domači trg: Zanimiva dividendna donosnost pomembnejših in stabilnejših delnic

Objavljeno
04. december 2015 18.37
suhadolnik luka koper
Matjaž Bernik, Ilirika BPH
Matjaž Bernik, Ilirika BPH
V preteklem tednu je bilo veliko zanimanja za delnice Luke Koper. Njihov tečaj se je med tednom zvišal celo do 24 evrov, ki pa žal ni vzdržal. Večje zvišanje cene delnice je posledica dejstva, da je likvidnost trgovanja na sedanjih ravneh precej nizka in je za večjo količino delnic trenutno treba plačati nekoliko več. Svoje pa so dodali tudi dobri rezultati poslovanja. V prvih treh kvartalih letos je Luka Koper povečala čiste prihodke na 135 milijonov evrov oziroma za 13 odstotkov glede na isto obdobje lani. Zvišal se je tudi čisti dobiček družbe, ki je z lanskih 22 milijonov zrasel na 27 milijonov evrov oziroma za dobrih 24 odstotkov. Ti poslovni rezultati družbe so za domače okolje zelo dobri in s tem gotovo vredni pozornosti pri odločitvi, katere delnice je smiselno imeti.

Z drugimi pomembnimi delnicami na Ljubljanski borzi pa se trguje dokaj stabilno. Delnice Petrola so pri 260 evrih, Krka ostaja okoli 63 evrov, po padcu sredi novembra pa si je opomogla tudi delnica Gorenja, s katero se trguje okoli tečaja 4,15 evra, povpraševanje po delnicah, ki zagotavlja stabilnost na trgu, pa se trenutno napaja tudi iz prelivanja kupnin iz prevzema Žita, ki so jih delničarji prejeli v začetku preteklega tedna. Svoj delež k povpraševanju pa prispevajo tudi nizke obrestne mere na depozite, ki jih dajejo banke. Alternativ depozitom, ki bi ob podobnem tveganju prinašale lepše donose na prihranke, je v tem trenutku malo. Državne obveznice prinašajo še manj oziroma na kratkem delu ne prinašajo nič, likvidnost domačih podjetniških obveznic in komercialnih zapisov pa je zelo omejeno.