Za četrtino višji dobiček Luke Koper

Član nadzornega sveta Stojan Čepar poslej delavski direktor.

Objavljeno
30. november 2015 18.54
mpi/luka koper
A. S.
A. S.

Koper - Luka Koper je v letošnjem devetmesečju ustvarila 25 milijonov evrov čistega dobička, njena skupina pa 27 milijonov evrov, skoraj za četrtino (24 odstotkov) več kot v lanskem obdobju med januarjem in septembrom ter kar za tretjino nad planom.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so v letošnjem devetmesečju dosegli 135,2 milijona evrov in so bili za 13 odstotkov višji od enakega lanskega obdobja in za tri odstotke nad planom. Čisti prihodki od prodaje matične družbe Luka Koper so znašali 127,6 milijonov evrov, dva odstotka več kot so planirali.

Čisti prihodki od prodaje skupine Luka Koper so z dobrimi 135 milijoni evrov za tri odstotke presegli načrte, za kar 13 odstotkov pa rezultate iz enakega obdobja 2014, ko so zabeležili 119,4 milijona evrov tovrstnih prihodkov, kaže nerevidirano poročilo o poslovanju, ki ga je Luka objavila na straneh Ljubljanske borze.

Za naložbe so v skupini namenili v devetmesečju 16,6 milijona evrov, za trideset odstotkov manj kot so planirali. Z odplačevanjem posojil se je zadolženost pri bankah zmanjšala za desetino, je zapisano n nerevidiranem poročilu o poslovanju. Primerjava med 30. septembrom 2015 in 31. decembrom 2014 kaže, da so finančne obveznosti podobne (128 milijonov evrov), kratkoročne obveznosti so se z lanskih 37 milijonov evrov povečale na 56 milijonov evrov, nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne časovne razmejitve pa so se s 129 milijonov zmanjšale na 117 milijonov evrov.

Ladijski pretovor je v letošnjem devetmesečju dosegel 15,5 milijona ton blaga, kar pomeni 6 odstotkov več kot so planirali in 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Glede na leto 2014 se je ladijski pretovor povečal pri vseh blagovnih skupinah, razen v skupini generalnih tovorov. Pretovor zabojnikov je bil za 8 odstotkov večji od plana in za 16 od lanskega dosežka. S 433.457 vozili je bil njihov pretovor za 17 odstotkov večji od plana in za 16 odstotkov od pretovora v devetmesečju januar - september 2014.