Za delnico Gorenjske banke 230 evrov

DUTB želi zaščititi svoj lastniški interes v Gorenjski banki, zato predlaga več statutarnih sprememb.

Objavljeno
21. december 2015 19.21
san_gorenjska banka
Vanja Tekavec
Vanja Tekavec

Ljubljana – Sklic januarske skupščine Gorenjske banke zastavlja tudi vprašanje, ali poskuša Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) prek sprememb statuta banke zavarovati svoj upniški položaj v Savi.

Družba za upravljanje terjatev bank in Factor banka, ki skupaj obvladujeta 6,25 odstotka Gorenjske banke, sta konec novembra na njeno upravo naslovili zahtevo po sklicu skupščine. Na tej naj bi odločali o več spremembah statuta, ki se povečini nanašajo tudi na trenutno zelo aktualno povečanje osnovnega kapitala banke.

Kot je znano, mora GB do konca leta zbrati 13 milijonov evrov svežega kapitala in s tem izpolniti zahteve Banke Slovenije iz začetka letošnjega polletja; javna ponudba novih delnic se je začela prejšnji teden, v tej bodo poleg obstoječih delničarjev lahko sodelovali tudi morebitni zainteresirani finančni vlagatelji.

Čeprav se ob dejstvu, da dokapitalizacija že poteka, zdi, da so morebitne statutarne spremembe, povezane s povečanjem osnovnega kapitala, pravzaprav brezpredmetne, pa se DUTB ni odpovedala svoji zahtevi, saj je uprava Gorenjske banke te dni na svojih spletnih straneh objavila sklic januarske skupščine s tremi točkami dnevnega reda.

Med predlaganimi spremembami statuta je tudi določilo, kdo ima pravico vplačati svež kapital, kadar kdo od obstoječih delničarjev ne more sodelovati v načrtovani dokapitalizaciji banke oz. izkoristiti svoje prednostne pravice pri vpisu novih delnic. V tem primeru bi se ta pravica po predlogu DUTB »prenesla« na preostale obstoječe delničarje, ki bi lahko nove delnice (če poenostavimo) vpisali nadproporcionalno. Med spremembami statuta DUTB predlaga tudi, da se povečanje osnovnega kapitala GB izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic.

Bi DUTB »vskočila« namesto Save?

Ob zahtevi DUTB se odpira kar nekaj vprašanj; tudi to, ali želi DUTB pri dokapitalizaciji Gorenjske banke »vskočiti« namesto Save, ki pri vplačilu svežega kapitala ne bo mogla sodelovati. Sava je namreč v prisilni poravnavi in Gorenjske banke nima s čim dokapitalizirati, zaradi česar bi se lahko njen lastniški delež v banki teoretično zmanjšal oziroma razvodenel, posledično pa tudi vrednost premoženja za upnike Save, med katerimi je največja prav DUTB.

Da je zmeda še večja, mora Sava prav tako na zahtevo BS prodati svoj 44-odstotni delež v Gorenjski banki. Ker je ta zahteva padla prav v čas, ko banka išče sveži kapital, se kajpak zastavlja tudi vprašanje, ali bo v času, ko še ni znano, kdo bo jutri lastnik banke, sploh mogoče najti dokapitalizatorja.

Za eno delnico banke bo v dokapitalizaciji treba odšteti 230 evrov. Obstoječi delničarji banke svojih namer še ne razkrivajo, pričakovati pa je, da bodo vplačali nove delnice, saj bo banka po dokapitalizaciji (če bo ta uspešna) kapitalsko ustrezna in jo bodo lahko lažje prodali.