Za delnico Ljubljanskih mlekarn ponujajo 6,50 evra

Družba Mlekodel, Deželna banka Slovenije (DBS) in zadruge so objavile prevzemno ponudbo.

Objavljeno
19. september 2012 11.23
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo

Ljubljana – Deželna banka Slovenije (DBS) je v imenu zadružne družbe Mlekodel in zadrug na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila ponudbo za prevzem Ljubljanskih mlekarn (LM), d. d.

Prevzemnik Mlekodel po objavljeni ponudbi nastopa v tem poslu usklajeno z Zadružno zvezo Slovenije, zadružno DBS in 33 zainteresiranimi zadrugami, za delnico največje mlekarne v državi ponuja 6,50 evra, ponudba pa velja od 20. septembra do 19. oktobra do 12. ure.

Prevzemna ponudba se nanaša na 4.381.933 prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe, zmanjšano za 1.400.785 delnic (31,97 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe), ki so že v lasti prevzemnikov. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 2.981.148 delnic LM, za katere ponujajo plačilo celotne cene v denarju. Prevzemnik je v skladu z določili zakona o prevzemih pred objavo prevzemne ponudbe pri Klirinško-depotni družbi (KDD) deponiral denarni znesek oziroma izročil bančno garancijo v skupnem znesku, ki je potreben za plačilo vseh delnic, na katere se nanaša ponudba.

Prevzemna ponudba bo veljala za uspešno ne glede na odstotek vseh pridobljenih delnic v postopku prevzemne ponudbe, saj ta ne vsebuje praga uspešnosti.

Prodaja večinskega deleža LM se vleče od decembra 2009, ko so družbe, zbrane okrog NFD Holdinga, začele prodajati svoj 54-odstotni lastniški delež.