Za GKN Driveline 580.00 evrov spodbud

To bo za investicijski projekt Linija za izdelavo homokinetičnih zglobov in montažo polgredi za nova kupca Mercedes, Volvo.

Objavljeno
16. marec 2017 16.48
bpi*GKN Driveline
M. F. K.
M. F. K.

Ljubljana - Podjetju GKN Driveline Slovenija je vlada za investicijski projekt Linija za izdelavo homokinetičnih zglobov in montažo polgredi za nova kupca Mercedes, Volvo namenila spodbudo v višini 580.000 evrov. Celoten projekt je vreden 4,64 milijona evrov, ustvaril pa bo 53 novih delovnih mest.

Investitor je 22. septembra 2016 na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij poslal vlogo za dodelitev spodbude za tujo neposredno investicijo. Komisija za ocenjevanje vloge za dodelitev spodbude je zatem ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje in merila iz veljavnih pravnih podlag.

Investicija v moderno opremo

Predmet projekta je investicija v moderno opremo, stroje in tehnologijo za proizvodnjo novih proizvodov, za nove kupce, nova tržišča in povečanje tržnega deleža na obstoječem tržišču. Investicija bo omogočila razvoj šestih različnih tipov homokinetičnih zglobov AC/UF in pričetek poslovnega sodelovanja, s katerim se bo pokrivalo celotne potrebe njihovih naročil za modele vozil Mercedes A - class, B - class, CLA in GLA ter modele vozil Volvo V316, V323 in V320.

Projekt vreden 4,64 milijona evrov

Projekt, vreden 4,64 milijona evrov, bo predvidoma končan do konca marca 2018. V okviru projekta namerava tuji investitor v nakup novih strojev in opreme investirati 3,65 milijona evrov, v razširitev skladišča in upravne stavbe pa še dodatnih 990.000 evrov.

Po mnenju vlade se bo spodbuda projektnemu podjetju večkratno povrnila, saj bo v naslednjih štirih letih po načrtih samo iz naslova davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač podjetje predvidoma prispevalo 1,8 milijona evrov, celotni zunanji učinki investicijskega projekta na Slovenijo pa naj bi znašali nekaj več kot 15 milijonov evrov.

Poleg tega ima spodbuda tudi nefinančne učinke, kot so prepoznavnost Slovenije kot tujim investitorjem prijazno okolje, zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega ter zmanjšanje vplivov na okolje, še navaja vlada.