Za višje donose bo potreben nov start

Za ustvarjanje vrednosti se bosta morala transport in logistika prilagoditi »sedmim megatrendom«, predvsem digitalizaciji.

Objavljeno
11. december 2015 17.45
infografika
Damjan Viršek
Damjan Viršek
V zadnjih desetih letih so transportna in logistična podjetja v povprečju razočarala vlagatelje. Med letoma 2004 in 2013 so v povprečju ustvarila 7,2 odstotka skupnega donosa delničarjem, kar je precej pod stroški kapitala v sektorju (10,5 odstotka), v nedavni študiji ugotavlja svetovalna družba McKinsey.

Velik del »slabega vtisa« lahko sicer pojasnimo z globalno gospodarsko krizo. Če je skupna donosnost sektorja za delničarje (kar vključuje tudi izplačane dividende in porast borzne vrednostni podjetij) do leta 2007 dosegala krepkih 20 odstotkov, se je v letih krize spustila na −15 odstotkov, po njej pa se je vrnila k 11-odstotni donosnosti. Študija, ki je nastala na vzorcu 264 velikih transportnih in logističnih podjetij, opozarja, da bo večina podjetij morala svoje poslovne modele spremeniti in prilagoditi »sedmim megatrendom«, če bodo hotela izboljšati svojo učinkovitost in privlačnost za vlagatelje. Podjetjem v vzorcu je v preučevanem obdobju obseg svojega poslovanja ne glede na vmesno krizo uspelo povečevati po 3,6-odstotni letni stopnji, vendar pa je bil donos na investirani kapital s 7,5 odstotka nižji kot v večini drugih gospodarskih dejavnosti.

Prvi trend, ki se mu bo morala transportna in logistična dejavnost prilagoditi, je povečevanje števila megamest in »regionalnih žepov rasti«, kar bo spremenilo načine, na katere lahko logisti povečujejo svojo organsko rast. Deljeni transport in nove rešitve, povezane s tehnologijo, bodo prinesle nove tekmece, hkrati pa tudi nove trge. Spremembe, celo pretresi, kot jih je v dejavnost taksijev prineslo podjetje Uber, se bodo dogajale še naprej. Podjetja se bodo soočila z izzivom, kako razumeti digitalno revolucijo in ji ustrezno prilagoditi svoj posel. Tehnološke spremembe bodo od podjetij zahtevale premišljene odločitve pri investiranju v opremo, da se bodo izognila ujetosti v prevelike ali zastarele zmogljivosti. Dva »klasična« izziva pa ostajata hitro spreminjajoče se regulatorno okolje in težko predvidljive spremembe v povpraševanju.

V takšnem okolju bodo bolj uspešna podjetja, ki bodo znala pravočasno preusmeriti svoje zmogljivosti na področja z večjim donosom, meni McKinsey. Opozarja, da kar 90 odstotkov podjetij svoje odločitve o realokaciji virov sprejema na podlagi (slabih ali dobrih) izkušenj iz preteklosti, premalo pa se usmerjajo v ocenjevanje prihodnosti. V dejavnosti, ki je zelo kapitalsko intenzivna, je to do neke mere sicer razumljivo, vendar pa izpostavljajo primer singapurske pošte. Ta se je odločila za upočasnitev in celo dezinvestiranje na področju svoje tradicionalne, »fizične« poštne mreže, v zameno za vlaganje v logistiko na področju e-trgovine, s katero je pokrila velik del Jugovzhodne Azije.

Čeprav lizing opreme povečuje fleksibilnost podjetja, pa v logistično-transportni dejavnosti redko opravičuje (finančno) premijo, ki ga kapitalsko intenzivna podjetja plačujejo zanj. Na podlagi te presenetljive ugotovitve McKinsey svetuje, da bi lahko velik del transportnih podjetij izboljšal svoje finančne izkaze, če bi imel v lasti vsaj bistvene dele svoje operativne flote. Seveda pa je pri odločitvi za tako strategijo nujno razumeti, da so upravičena le vlaganja v najsodobnejšo opremo. Študija navaja primer ladjarskega podjetja, ki je v primerjavi s tekmeci doseglo za pet odstotnih točk nižji strošek nabavljanja novih ladij. V 15 letih mu je ves čas uspevalo, da je nove ladje naročal dovolj zgodaj, da cene zaradi povečanja povpraševanja še niso zrasle.

Področje, ki bo še naprej ključno za ustvarjanje vrednosti za delničarje, so tudi prevzemi in pripojitve. Glavni igralci na globalnem logističnem in transportnem trgu so v zadnjih letih rasli predvsem na ta način. Za velik del podjetij tudi danes še velja, da razpolagajo z veliko prostega denarja, predvsem pa se lahko razmeroma ugodno in enostavno zadolžijo. To pomeni, da so prevzemi še naprej »v igri« − vendar McKinsey svetuje, naj podjetja ne čakajo na eno samo veliko priložnost, pač pa naj se posvetijo iskanju manjših, pogosto specializiranih »tarč«, ki jih bodo lahko uspešno integrirali v svojo mrežo.

Pomembno bo tudi obvladovanje izzivov na področju digitalne transformacije poslovanja. Pritisk na podjetja, da uvajajo nove rešitve, bodo povečali tako kupci, novi tekmeci kot pričakovanja delničarjev. McKinsey svetuje, naj podjetja digitalnih rešitev ne dodajajo poleg svojih obstoječih struktur, pač pa naj se na premišljen način lotijo digitalizacije svojih osnovnih poslovnih procesov, za uvajanje novih poslovnih modelov pa naj uporabijo oziroma razvijejo povsem nove, seveda digitalizirane, prijeme.