Revolverska skupščina Casinoja

Manire da te kap. Oboroženi varnostniki prepovedali lastnikom vstop v prostore uprave Casinoja.

Objavljeno
09. november 2011 12.57
Posodobljeno
09. november 2011 12.57
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Portorož - Lastniki Casinoja Portorož, ki premorejo 93,8 odstotka vseh glasovalnih pravic (ob upoštevanju da Kad in Sod nimata več glasovalnih pravic, kot je odločilo sodišče), so po številnih peripetijah vendarle izpeljali skupščino družbe.

Na njej so sprejeli sklep o spremenjeni dokapitalizaciji družbe, razrešili predsednika nadzornega sveta Simona Černetiča in imenovali tri nove člane nadzornega sveta, ki so blizu lastnikom Casinoja Riviera (trenutno ima ta družba 68-odstotkov glasovalnih pravic v Casinoju Portorož).

Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba sta v nenavadno dolgem sporočilu za javnost sporočili, da skupščina Casinoja Portoorž ni bila sklicana in izvedena v skladu z veljavno zakonodajo, zato so po njenem mnenju vsi sprejeti sklepi nični. Bachtiar Djalil, predsednik uprave Kada, in Tomaž Kuntarič, predsednik uprave Soda, sta pred skupščino pisala upravi Casinoja, da sklic današnje skupščine ni bil skladen z zakonskimi predpisi, zato sta upravo pozvala, naj ne dopusti nezakonitega zasedanja skupščine v poslovnih prostorih družbe.

Ko so predstavniki Casino Riviere, Kraškega zidarja, Občine Piran in Lendmarka, d.o.o. prišli pred upravne prostore Casinoja Portorož, so jim vstop v prostore preprečili štirje z revolverji oboroženi varnostniki. »Česa takega v Sloveniji še nisem videl ne slišal. Da bi uprava z oboroženimi varnostniki preprečila solastnikom družbe s skoraj 94-odstotnimi glasovalnimi pravicami vstop v prostore njihove družbe,« je bil ogorčen Mitja Peternel, direktor Casinoja Riviera, ki je bil glavni pobudnik sklica skupščine.

Na njej so najprej nekoliko spremenili sklep o že izglasovani dokapitalizaciji Casinoja Portorož in sicer tako, da bi novi vlagatelj lahko vplačal pet milijonov evrov na račun navadnih in pet milijonov evrov na račun pridobitve prednostnih delnic. Mitja Peternel je dejal, da namerava Casino Riviera do 25. novembra, če ne bo nihče izpodbijal sklepov skupščine, vplačati 10 milijonov evrov oziroma tak znesek, ki bo odpravil nesolventnost Casinoja Portorož. Prepričan je, da Kad in Sod ne moreta izkazati pravnega interesa za izpodbijanje sklepov skupščine, saj jima je sodišče odvzelo glasovalne pravice. Če pa bi do izpodbijanja sklepov vendarle prišlo, bi to pomenilo stečaj družbe Casino Portorož.

Peternel odgovarja na izjave Kada in Soda

Peternel je tudi odgovoril na izjave Kada in Soda, da o kršitvi prevzemne zakonodaje ne bi smelo odločati sodišče, temveč Agencija za trg vednostnih papirjev: »Ko smo se zaradi te kršitve mi najprej obrnili na ATVP, so nam prav oni svetovali tožbo na sodišču. Na prvi stopnji nam je sodišče našo zahtevo zavrnilo, na višjem sodišču so, upoštevajoč odločitev vrhovnega sodišča v nekem drugem primeru, odločili tako, da so vrnili primer na prvo stopnjo, kjer je sodnica morala razsoditi tako, da je odvzela glasovalne pravice Kadu in Sodu,« je pojasnil Peternel. Sam je tudi močno podvomil v izjave Kada in Soda, da imata več ponudb za nakup njunega deleža v portoroški igralnici. »Zavedam se, da bi kdo lahko izpodbijal naše včerajšnje sklepe. Toda v tem primeru je stečaj neizogiben,« je povedal Peternel, ki je pojasnil, da so imenovali tri nove člane nadzornega sveta, od tega dva nadomestna, saj ju Kad in Sod že več kot dve leti ni hotel imenovati.

Sindikati proti dodatnim koncesijam

Vzporedno so se oglasili vsi štirje sindikati v portoroškem Casinoju, ki od ministrstva za finance in Urada za nadzor prirejanja posebnih iger na srečo (UNPIS) odločno zahtevajo, naj nikakor ne zagrešita iste napake, kot sta jo oba organa pred tremi leti, ko sta tik pred volitvami izdala soglasje za dva igralna salona (Astarea v Lipici in Fortuna v Rožni dolini) in naj ne dovolita tik pred volitvami izdaje koncesije za igralni salon Adonis v pivnici restavracije Ljubljana sredi Portoorža. »Sindikati bomo v nasprotnem primeru sprožili protest zaposlenih, s katerim bomo opozorili na nesmisleno dejanje v nasprotju s strategijo in interesi Casinoja Portorož, ki se je prav zaradi takega ravnanja odgovornih znašel pred stečajem,« so včeraj sporočili sindikati. Na ministrstvu za finance nam o izdaji soglasja za takšno koncesijo niso želeli dati nobene izjave. Zvedeli pa smo, da je UNPIS v zelo kratkem času začel reševati podano vlogo in od občine Piran zahteva soglasje za postavitev spornega salona Adonis sredi Portoroža. Za lastniki Adonisa so predstavniki Gold Cluba, ki so močno zainteresirani za vlaganje v Casino Portorož in so najverjetneje tudi oni posredovali ponudbo za odkup Kadovega in Sodovega deleža v Casinoju Portorož.