Zavarovalnica Triglav z novimi nadzorniki in dividendami

Delničarji so na skupščini določili, da bo bruto dividenda 2,5 evra za delnico.

Objavljeno
30. maj 2017 17.35
lvu*Zavarovalnica Triglav
Ba. Pa.
Ba. Pa.
Ljubljana – Zavarovalnico Triglav bodo po novem nadzirali Nataša Damjanovič, Žiga Škerjanc, Mario Gobbo, Andrej Andoljšek in Milan Tomaževič, ki mandat nastopijo 13. junija. Lastniki so na današnji skupščini imenovali nove člane nadzornega sveta, saj 12 junija poteče mandat dosedanjim članom, predstavnikom delničarjev, in sicer Dubravku Štimcu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću in Matiji Blažiču.

Danes pa so delničarji odločili tudi, da se za dividende nameni 56,8 milijona evrov bilančnega dobička oziroma 2,5 evra bruto za delnico. To je 69 odstotkov konsolidiranega čistega dobička Skupine Triglav za leto 2016. »Sprejet predlog delitve bilančnega dobička zavarovalnice upošteva obstoječe in pričakovano gibanje kapitalske ustreznosti Skupine skladno s kapitalskima modeloma S&P in Solventnost II ter usmeritvijo Skupine Triglav,« so sporočili.