Železniški GSM-R za Iskratel, GH in Kapsch

Vrednost posla je okrog 117 milijonov evrov, rok za omreženje 1200-kilometrskega omrežja je konec leta 2015.

Objavljeno
10. september 2013 12.22
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana – Precej dolg postopek za izbiro izvajalca pri vzpostavitvi omrežja GSM-R na okrog tisoč dvestokilometrskem slovenskem železniškem omrežju se je že julija končal z izbiro konzorcija Iskratela in GH holdinga, sedaj pa so iz dunajske družbe Kapsch CarrierCom sporočili, da bodo v sodelovanju z družbo Iskratel kot edinim slovenskim ponudnikom fiksnega dela GSM-R infrastrukture (dispečersko omrežje), »na ključ« dobavili celotno tehnologijo za infrastrukturo GSM-R. Kapsch CarrierCom bo 5 let skrbel tudi za vzdrževanje in servisiranje sistema, so sporočili z Dunaja.

»Ponujena celovita rešitev predstavlja prilagodljivo in zmogljivo arhitekturo, ki jo odlikujeta odlična funkcionalnost in razpoložljivost. Kapsch bo v omrežju vzpostavil zmogljiv podsistem, ki temelji na 3GPP Release 4 tehnologiji in podsistem z baznimi postajami. Posel vključuje tudi dobavo sodobne osrednje kontrolne točke za izvajanje celotne storitve ter oddajno-sprejemne bazne postaje za radijske povezave,« so zapisali v dunajskem Kapschu.

»Z ERTMS (European Rail Traffic Management System) je Evropska unija vzpostavila standard, ki zagotavlja, da čezmejni železniški transport temelji na poenotenem sistemu za »nadzor, odrejanje in signalizacijo«. Osrednji namen ERTMS je premostiti individualne nacionalne rešitve in ustvariti skupen standard za vlakovno komunikacijo v Evropi ter tako privarčevati v denarju in povečati varnost. Sistem sestavljata dva ključna elementa: standardiziran sistem signalizacije (ETCS, »European Train Control System«) in GSM-R tehnologija.«

»Rešitve družbe Kapsch za železniške komunikacije sestavlja vrsta posameznih sklopov; vse od infrastrukturnih komponent do naprav za končnega uporabnika. V mednarodnem železniškem transportu morajo biti vsi ti elementi med seboj popolnoma in preizkušeno kompatibilni, tudi kadar jih dobavljajo različni dobavitelji. Kapsch je GSM-R tehnologijo že dobavil železniškim operaterjem v številnih evropskih državah, vključno v petnajstih državah članicah EU, veliko projektov pa je še v fazi načrtovanja ali izvedbe. Na ta način se stranke lahko zanesejo, da varnostni sistemi v vlakih izpolnjujejo najvišje standarde v njihovem nacionalnem železniškem omrežju in da jih je mogoče uporabljati v mednarodnem transportu brez dodatnih stroškov ali naknadnih vlaganj.«