Židan: Prodaja Mercatorja Agrokorju bi bila sovražno dejanje

Minister Ivan Svetlik pravi, da je pokojinska reforma nujna, saj je luknja v pokojinski blagajni vedno večja. Lani smo porabili za pokojnine 4,8 milijarde evrov, od tega tretjina iz državnega proračuna

Objavljeno
15. marec 2011 18.02
Posodobljeno
15. marec 2011 18.02
I. G., Murska Sobota
I. G., Murska Sobota
Gornja Radgona - Na pogovoru v okviru poslanskih večerov, ki jih vodi poslanec in radgonski župan Anton Kampuš, je kmetijski minister Dejan Židan morebito prodajo Mercatorja hrvaškemu Agrokorju označil kot sovražno dejanje.

»Nesprejemljivo je, da se trgovska veriga, ki skrajšuje plačilne roke za kmetijske pridelke in hrano, kupljeno od domačih kmetov, povečuje količine domače hrane na policah in znižuje marže na račun prihodka, proda takšnemu kupcu, kot je Agrokor. Znano je, kako posluje Agrokor, ki ima v svoji verigi organizirano vertikalo od pridelave do prodaje domačih kmetijskih pridelkov in hrane. Zato bo z Mercatorjevih polic izginili pridelki s slovenskih polj in in slovenski prehrambeni izdelki, posledica pa bo manjša kmetijska pridela in proizvodnja hrane v Sloveniji,« je poudaril Židan.

Minister za delo, družino in soclalne zadeve Ivan Svetlik je ponovil o nujnosti pokojninske reforme zaradi vedno večje luknje v pokojninski blagajni. Lani je bilo za izplačilo pokojin porabljenih 4,8 milijarde evrov, od tega je bila že ena tretjina denarja zagotovljena iz državnega proračuna. Če pokoninska reforma pade, bodo sledili varčevalni ukrepi, med drugim zmanjševanje plač v javnem sektorju, zniževanje pokojnin, zmanjševnje in ukinjanje nekaterih oblik socialnih pomoči in nato še številni drugi zelo strogi varčevalni ukrepi.