Življenjsko zavarovanje pod drobnogledom ZPS

ZPS: Na posvet z zastopnikom šele, ko veste, kaj potrebujete.

Objavljeno
09. november 2011 17.41
Posodobljeno
10. november 2011 14.00
ZPZ
ZPZ
Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so pregledali ponudbo desetih zavarovalnic, ki potrošnikom ponujajo mešano zavarovanje, posebej pa so bili pozorni na svetovanje zavarovalnih zastopnikov pri prodaji. Ugotovitve s terena so zaskrbljujoče.

Pri ZPS potrošnikom priporočajo, naj si pri določanju zavarovalne vsote za primer smrti najprej odgovorijo na vprašanje, koliko denarja bi njihova družina potrebovala za nemoteno življenje v primeru njihove smrti ter pri tem upoštevajo, kakšno je njihovo preostalo premoženje in koliko na mesec lahko zares namenijo zavarovanju. Prav tako naj višino mesečnega varčevanja izračunajo iz višine zneska, ki ga na koncu zavarovalne vsote želijo privarčevati. Posledice slabe odločitve pa so drage, saj poleg neuresničenih dolgoročnih načrtov izstop iz zavarovanje pomeni tudi visoke stroške.

Preverite alternative

Potrošnikom pri ZPS zato svetujejo, naj preverijo ponudbo konkurenčnih varčevalnih produktov in namesto odločitve za kombinirani produkt kot je mešano zavarovanje resno razmislijo tudi o nakupu ločenih produktov za zavarovanje za primer smrti in za varčevanje. Izbiro bodo lahko prilagodili svojim dejanskim potrebam in mogoče tudi ugodneje varčevali. Že pri enoletni vezavi bančnega depozita bo potrošnik pri večini bank našel višjo (in tudi zagotovljeno) obrestno mero kot je tista, ki jo obljublja mešano življenjsko zavarovanje. Veste, kje se najbolj splača varčevati - primerjate ponudbo bank!

Zastopnik ve, kaj potrebujete. Narobe!

Ker so zavarovalni produkti težko razumljivi, so pri ZPS z mystery shoppingom preverili kvaliteto svetovanja pri zavarovalnicah. »Potrošnica«, ki je kontaktirala 11 zavarovalnic, je že poskrbela za svoje dolgoročno varčevanje, želela pa je skleniti življenjsko zavarovanje za primer smrti, da bi tako zavarovala svoje najbližje. Kljub temu so vsi zastopniki, ki so jo obiskali, vztrajali pri ponudbi zavarovanj, v katere je vključeno tudi varčevanje. Pri tem je niso povprašali o njenih ciljih ali premoženju, niso pojasnjevali zakaj je predlagano zavarovanje zares najprimernejše, ampak jih je zanimalo le kolikšen znesek lahko potrošnica mesečno nameni plačilu varčevalne premije. Zaradi dodanih varčevanj in drugih produktov je mesečna premija zavarovanja, ki so ji ga predlagali, praviloma znašala kar trikrat več kot premija zavarovanja, ki ga je dejansko potrebovala.

Zavarovalni zastopniki pri prodaji zavarovanj zanemarjajo potrošnikove potrebe in varčevalne zmožnosti. Njihov cilj je prodati čim več produktov in potrošnika za čim dlje časa vezati na zavarovalnico, saj tako povečajo svoj dohodek od provizij. Potrošniki naj o svojih potrebah in primernih rešitvah naj najprej dobro razmislijo sami, pri tem pa si lahko pomagajo z brošurami in prispevki na spletni strani ZPS

Zahtevajte informacije!

Pri ZPS so prepričani, da bi morala nadzornik trga in država zagotoviti osnovne pogoje, da bo trg življenjskih zavarovanj deloval tudi v korist potrošnikov. Jasna in zavezujoča pravila o primernem načinu prodaje in informiranju o življenjskih zavarovanjih bi dolgoročno koristila vsem, ki jim ni v interesu okoriščanje na račun potrošnikov.

Skorajda vsa potrošnik ima sklenjenih kar nekaj zavarovanj, za avto, stanovanje ipd., zato na ZPS potrošnike vabijo, da preverijo ponudbo na trgu, jo primerjajo in se ne odločajo za zavarovalne produkte, ki so jim nejasni oz. jih ne razumejo.