Policija ovadila gospodarske prestopnike

Kriminalisti PU Ljubljana so končali nekaj preiskav kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Za več kaznivih dejanj - z njimi je bilo povzročenih za več milijonov evrov škode - so ovadili 17 fizičnih oseb in dva gospodarska subjekta.

Objavljeno
19. oktober 2009 16.18
Ka.L.
Ka.L.
Ljubljana - Kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Ljubljana, so v začetku tega meseca kazensko ovadili 42-letnega moškega iz okolice Kočevja in njegovo gospodarsko družbo s sedežem v Ljubljani, zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj Poslovne goljufije po 234.a členu starega kazenskega zakonika.


Na podlagi prejetih prijav več oškodovancev ter zbiranja obvestil, je bilo v predkazenskem postopku ugotovljeno, da je osumljeni od konca leta 2006 dalje, kot direktor in edini lastnik gospodarske družbe, sklepal posojilne in investicijske pogodbe z vlagatelji iz območja celotne Slovenije, kjer je imel odprtih več poslovalnic. Za depozit za dobo 10-ih mesecev, je obljubljal 5% obresti. Pri tem je vlagateljem lažnivo prikazoval, da bo vložena sredstva uporabil za investiranje v sistem valutnega trgovanja, iz ustvarjenih dobičkov pa bi jim vračal vložena sredstva skupaj z obrestmi. Zaupanje pri vlagateljih je osumljeni pridobival tudi s tem, da je v celoti izpolnjeval obveznosti do prvih vlagateljev, vendar pa je bilo na podlagi zbranih obvestil ugotovljeno, da sredstva s katerimi je te vlagatelje poplačeval, niso izvirala iz ustvarjenega dobička, temveč so bila to sredstva, ki jih je osumljeni prejel od naslednjih vlagateljev. Torej je bilo poslovanje pogojeno s stalnimi vplačili novih vlagateljev. V začetku letošnjega leta je sredstev za poplačevanje obveznosti do vlagateljev zmanjkalo, zaradi česar je prišlo do blokade računov in prenehanja poslovanja osumljene gospodarske družbe. Vlagateljem je ostal dolžan več kot 13 milijonov EUR.


Poslovna goljufija


Kazensko je ovadenih tudi 9 fizičnih oseb starih med 32 in 52 let iz Ljubljane in okolice in 1 pravna oseba s sedežem v Ljubljani, ki so utemeljeno osumljene storitve 31-ih kaznivih dejanj goljufije po 217. členu KZ na škodo zavarovalnice. Osumljeni so od sredine leta 2007 do začetka leta 2008 z namenom, da bi sebi pridobili protipravno premoženjsko korist, z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravili v zmoto zavarovalnico, in sicer na način, da je zavarovalni zastopnik, sklenil večje število fiktivnih avtomobilskih zavarovalnih polic za neobstoječa oziroma izmišljena vozila in neobstoječe osebe, ki jih je lažnivo prikazal kot zavarovance. Osumljeni uslužbenci oškodovane zavarovalnice, pa so na podlagi fiktivnih zavarovalnih polic, izvedli lažne cenitve prijavljenih škod, sestavili lažne zapisnike ter odobrili izplačilo zavarovalnine v korist različnih fizičnih oseb in gospodarske družbe. Pri izvrševanju je sodeloval tudi avtomehanik iz okolice Ljubljane, ki je izstavil več lažnih računov, na podlagi katerih je bila izplačana odškodnina na njegov TRR oziroma na TRR drugih oseb po njegovem naročilu.
S tem dejanjem so osumljenci oškodovali zavarovalnico v skupni vrednosti okoli 140.000 EUR.


Pranje denarja


34 letni osumljenec iz Ljubljane je kot ustanovitelj in direktor osumljene družbe uporabljal svojo gospodarsko družbo izključno za izvrševanje kaznivih dejanj. Na ime gospodarske družbe je v petih mesecih v letu 2007 iz držav evropske unije uvozil najmanj 29 vozil za katera je kupcem v Sloveniji zaračunal davek na dodano vrednost, ki ga v svojem obračunu davčnemu organu ni prikazal niti ga ni plačal. Na ta način si je v petih mesecih v letu 2007 pridobil okoli 100.000,00 EUR protipravne premoženjske koristi.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da je v istem časovnem obdobju v letu 2007, na račun osumljene družbe prišlo več nakazil v skupni višini okoli 600.000,00 EUR, katere je v nadaljevanju osumljeni v gotovini dvignil z računa te družbe. Ugotovljeno je bilo, da so bila nakazila opravljena na podlagi fiktivnih računov, v glavnem s področja gradbene dejavnosti, za katere je bilo v predkazenskem postopku potrjeno, da jih osumljena družba ni izvršila.


Poneverbe

Kriminalisti SKP PU Ljubljana so kazensko ovadili 32-letnega osumljenca iz okolice Ljubljane, ki je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja Poneverbe po 245. členu kazenskega zakonika in sicer gre za uslužbenca banke iz okolice Ljubljane, ki je izrabil službena pooblastila glede upravljanja z osebnimi računi komitentov banke, ter si z različnimi nedovoljenimi transakcijami pridobil za okoli 600.000 EUR protipravne premoženjske koristi.


Zloraba položaja

Kriminalisti SKP PU Ljubljana so kazensko ovadili 53-letnega direktorja gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali pravic.
Z zbiranjem obvestil v predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da je osumljeni kot predsednik tričlanske uprave oškodovane družbe, v letu 2007 sklenil več škodljivih pogodb o prodaji delnic v lasti oškodovane družbe, z drugo gospodarsko družbo, katere direktor in edini lastnik je bil prav on sam. Škodljive pogodbe je sklepal brez vednosti in brez dolžnega soglasja ostalih dveh članov uprave oškodovane družbe.

Osumljeni je tako na svojo osebno družbo prenesel delnice v vrednosti okoli 1.400.000 EUR, za njih pa je plačal zgolj 10.000 EUR.

V nadaljevanju je osumljeni približno 70 % vseh delnic pridobljenih na opisani način prenesel na svoje družinske člane, ki pa za delnice niso plačali ničesar.