»Položaj je resen, a rešljiv«

Tudi to, da skupščina prejšnji upravi in nadzornikom ni podelila razrešnice, kaže, da bo mogoče za leto 2008 in letošnje prvo polletje, ki ju je skupina vendarle sklenila z dobičkom, ugotavljati morebitno odgovornost.

Objavljeno
31. avgust 2009 23.41
Brane Piano
Brane Piano
Laško - Najpomembnejše za razkritje dogajanja v Pivovarni Laško in odvisnih družbah v času, ko je bil direktor skupine Boško Šrot, je včerajšnje izglasovanje predloga Kapitalske družbe, da bo posebna revizija pregledala vodenje poslov zadnjih petih let, saj so morda nekatera ravnanja oškodovala družbo in delničarje. Tudi to, da skupščina prejšnji upravi in nadzornikom ni podelila razrešnice, kaže, da bo mogoče za leto 2008 in letošnje prvo polletje, ki ju je skupina vendarle sklenila z dobičkom, ugotavljati morebitno odgovornost.

Pomembneje za prihodnost, saniranje položaja Pivovarne Laško - ta je po besedah dosedanjega predsednika nadzornega sveta Toneta Turnška »resen, vendar rešljiv« - in za zdajšnjega direktorja Dušana Zorka je, da je družba dobila nov nadzorni svet, odobrila pokritje lanske izgube iz nerazporejenega in rezerviranega dobička iz prejšnjih let ter da so Pivovarna Laško (PL) in odvisne družbe prvo polletje končale z dobičkom.

Pri tem še vedno ni jasno, koliko terjatev imajo družbe Skupine PL zlasti do Infond Holdinga in Centra Naložb. Znano je sicer, da insolventni Infond dolguje pivovarni 110,15 milijona evrov, druge terjatve pivovarne pa bodo znane »do konca leta.« Zanimivo je, da po Turnškovih besedah zadolževanja družb prevzemnic do pivovarne od leta 2006 do konca poslovnega leta 2008 še ni bilo. To se je začelo dogajati na začetku letošnjega leta. Nadzorni svet pod Turnškovim vodstvom je že konec marca Šrota pozval k odstopu, a je v to privolil šele julija.

Na včerajšnji skupščini je bilo navzočega 82,15 odstotka kapitala. Delničarji so za svoje predstavnike v novi nadzorni svet imenovali Aleksandra Svetelška, Marjana Mačkoška in Vladimirja Malenkoviča. Turnšku mandat poteče junija 2010, a tudi njega je skupščina izvolila za nadaljnja štiri leta, kar kaže, da mu večina delničarjev še zaupa in ga v celoti ne krivi za nastale razmere.

V skladu z odločitvijo skupščine, ki jo je vodil Stojan Zdolšek, sme pivovarna lansko bilančno izgubo v višini 1,7 milijona evrov pokriti iz drugih rezerv iz dobička. Upravo je pooblastila za nakup lastnih delnic Pivovarne Laško. V prvi polovici leta je skupina ob zmanjševanju stroškov dosegla 167,11 evra prihodkov iz poslovanja, kar je šest odstotkov manj kot lani v tem času, dobička iz poslovanja je bilo za 21,6 milijona evrov oziroma 51 odstotkov več. Čisti dobiček po davkih je v prvem polletju skoraj deset milijonov evrov. To so Pivovarna Laško, Union, Fructal (z dobičkom pa tudi Delo) dosegli, ko je skupina v prvih šestih mesecih prodala 2,3 milijona hektolitrov različnih pijač. Matična Pivovarna Laško je v prvem polletju ustvarila dobrih 50 milijonov evrov prihodkov iz prodaje in 11,1 milijona evrov čistega dobička iz poslovanja.

Zdolšek se je včeraj v imenu uprave opravičil za skupščino, ki jo je prejšnja uprava maja preklicala, toda pooblaščenec malih delničarjev Kristjan Verlič je ponovil že znano stališče, da je bila majska »skupščina na stopnišču« legitimna in da bo o veljavnosti njenih sklepov odločalo sodišče. Napovedal je izpodbojne tožbe za vse sklepe skupščine. V imenu malih delničarjev je tudi Stanislav Zagajšek napovedal tožbe in obžaloval, da Turnšek ni ukrepal prej. Pooblaščenec odvetniške pisarne Čeferin pa je napovedal izpodbojne tožbe za sklepe o imenovanju nadzornikov in posebne revizije, in sicer v imenu delničarjev Kolonel, Infond Holdinga, Centra Naložbe, Atke Prime, Boška Šrota, Anice Aužner Šrot in Andrijane Starine Kosem.

Iz torkove tiskane izdaje.