Za prometne naložbe 31 milijard

Evropska komisija je pripravila načrt za 50 milijard evrov naložb za izboljšanje evropskih prometnih omrežji.

Objavljeno
21. november 2011 12.36
Posodobljeno
21. november 2011 18.00
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo

Evropska komisija je pripravila načrt za 50 milijard evrov naložb za izboljšanje evropskih prometnih, energetskih in digitalnih omrežij. Financirala jih bo v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Iz instrumenta za povezovanje Evrope bo 31,7 milijarde evrov namenjenih nadgraditvi prometne infrastrukture, dopolnitvi manjkajočih povezav in odpravi ozkih grl, kar je zelo veliko povečanje, saj je bilo do zdaj za te projekte namenjenih le osem milijard evrov.

Nov predlog za prometna omrežja v EU vključuje deset jedrnih koridorjev: baltsko-jadranski koridor, koridor Varšava–Berlin–Amsterdam/Rotterdam–Felixstowe–Midlands, sredozemski koridor, koridor od Hamburga do Lefkosie, koridor Helsinki–Valletta, koridor Genova–Rotterdam, koridor Lizbona–Strasbourg, koridor Dublin–London–Pariz–Bruselj, koridor Amsterdam–Basel/Lyon–Marseille in koridor Strasbourg–Donava.

Slovenija je vključena v sredozemski koridor na železniških oseh Trst–Divača, Koper–Divača–Ljubljana–Maribor, ljubljansko vozlišče z dograditvijo železniške povezave z letališčem Brnik in Maribor–Zalalövö na Madžarskem. Poleg tega je Slovenija zajeta v drugih sekcijah jedrnega omrežja, ki niso del omenjenih desetih koridorjev, in sicer na železniški osi Gradec–Maribor–Pragersko.

Te naložbe bodo pozitivno vplivale na gospodarstvo, ustvarjena bodo nova delovna mesta, hitrejša, cenejša ter predvsem varnejša bosta potovanje ljudi in prevoz blaga, pomembno pa je, da se bo s tem povečala konkurenčnost Evrope v času, ko jo ta najbolj potrebuje.