Banke espejem odpirajo le poslovne račune

 Ajpes opozarja, da podatki o računih, ki jih banke odpirajo fizičnim osebam, ne morejo biti javni

Objavljeno
24. januar 2014 18.53
NLB
Andrej Motl, gospodarstvo
Andrej Motl, gospodarstvo
V zaostrenih gospodarskih razmerah delodajalci zaposlene vse bolj spodbujajo k ureditvi statusa s. p. Ti s tem na svoja pleča prevzemajo stroške socialnih prispevkov, precejšnja obremenitev pa so lahko tudi nadomestila za bančne storitve.

Ker espeje banke uvrščajo v segment poslovnih strank, jim za opravljanje dejavnosti nudijo različne vrste transakcijskih računov (TRR), pri katerih so nadomestila tudi nekajkrat višja, kot pri osebnih računih fizičnih oseb. Pri bankah, od katerih smo prejeli odgovore, morajo posledično za mesečno nadomestilo za vodenje računa v povprečju namesto dveh tako odšteti skoraj sedem evrov.

V zadnjih letih se je v javnosti razvnela razprava o tem, ali lahko espeji namesto poslovnega tudi za namen opravljanja dejavnosti odprejo navaden račun za fizične osebe. K temu sklepu med drugim napeljuje zakon o davčnem postopku. Ta namreč od oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost, zahteva le odprtje ločenega TRR, ne določa pa značilnosti tega računa. Da uporaba osebnega računa bank za ta namen ne predstavlja kršitve davčne zakonodaje, pritrjujejo tudi na Dursu.

Stvar pa vseeno ni tako preprosta, so decembra lani sporočili iz Ajpesa. Povedali so, da v zadnjem času prejemajo izjave espejev, uporabnikov osebnih računov za fizične osebe, ki so napačno informirani o možnosti njihove javne objave. Pojasnili so, da za račune z oznako A, s katero banke označujejo račune fizičnih oseb, veljajo pravila, ki jih določa zakon o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi veljavne zakonodaje podatki o tovrstnih računih posledično ne morejo biti javno objavljeni, tudi če bi posameznik to izrecno dovolil.

To za espeje pomeni problem, ker zakon o plačilnih storitvah in sistemih ter akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov po drugi strani določata, da morajo biti podatki samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v Poslovni register Republike Slovenije (PRS), javni in brezplačno dostopni prek spletnega portala Ajpesa.

Pri Ajpesu so v izjavi za javnosti poudarili, da so ob odprtju računa banke dolžne preveriti, za kateri namen ga bo komitent uporabljal, in ga v skladu s tem namenom nato tudi ustrezno označiti. Računom espejev, ki jih ti odpirajo za namen poslovanja, morajo pri tem dodati oznako T, ta pa omogoča njihovo javno objavo.

Odločitev o višini stroškov je v rokah bank

V bankah zatrjujejo, da za espeje pri njih velja le ponudba računov, namenjenih pravnim osebam. Pri tem se pogosto sklicujejo prav na zakonska določila, ki jih izpostavlja Ajpes. A prav pri Ajpesu so v decembrski izjavi opozorili, da pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah ne določajo. Poudarili so, da zakonodaja termina »poslovni račun« ne pozna in da se ta izraz ponavadi uporablja za vse račune, ki jih banke označijo z oznako T in jih vodijo v poslovnem delu registra TRR.

Dejstvo, da nekatere banke espejem z minimalnimi prilivi zaračunavajo enaka nadomestila za mesečno vodenje kot podjetjem z večmilijonskim prometom, je torej posledica njihovih poslovnih odločitev, ne pa zakonodaje. Če bi jim dodelile oznako T, bi jim lahko omogočile tudi uporabo osebnih računov s posledično občutno nižjimi stroški.

Banke, ki smo jih o tem povprašali, navajajo različne razloge, zaradi katerih te možnosti ne ponujajo. Pri Gorenjski banki so dejali, da bi jih to oviralo pri izpolnjevanju regulative, ki od njih zahteva poročanje o prometu in neporavnanih obveznostih strank ter spremljanje njihovega poslovanja.

Pri banki Sparkasse so v ospredje postavili potrebo po ločeni obravnavi strank, ki opravljajo dejavnost. Posebej so poudarili problematiko ocenjevanja njihove kreditne sposobnosti. Dejali so, da morajo pri odobritvi poslov na podlagi bilanc primerjalno narediti več analiz, da morajo individualno oceniti tveganja in opravljati letne preglede. »Zakaj bi torej to delali z znižano tarifo? Tudi mi smo gospodarski subjekt, ki mora kot dober gospodar skrbeti za ustrezno cenovno politiko glede na opravljeno delo, ki nam omogoča dolgoročni obstoj na trgu,« so še pojasnili.

Mesečno nadomestilo se prilagaja višini prometa

Več bank na slovenskem trgu espejem po drugi strani omogoča odprtje TRR, pri katerih so mesečna nadomestila za vodenje računa ugodnejša kot pri drugih TRR, namenjenih poslovnim osebam. Na žalost espejev so ta praviloma še vedno precej manj ugodna kot pri računih za fizične osebe.

Pristop, ki bi bil lahko blizu espejem, ki delo večinoma opravljajo pri enem delodajalcu oziroma so njihovi prejemki precej omejeni, uporablja Banka Celje. Pri njej namreč uporabniki poslovnega računa mesečno vodenje računa plačujejo glede na obseg prometa. Pri prometu, nižjem od tisoč evrov, morajo tako plačati dva, pri prometu pod petimi tisočaki pa pet evrov stroška nadomestila. Pri večjem prometu nadomestilo naraste na devet evrov.

Ob tovrstnih primerjavah sicer ne smemo pozabiti, da zelo pomemben dejavnik lahko predstavljajo tudi drugi stroški, kot so, denimo, nadomestila za uporabo elektronske banke in stroški nakazil.