Banke sredstva izplačujejo, čeprav jih ne bi smele

Varčevanje otrok: starši otrokovih naložb ne smejo porabiti nenamensko, lahko pa jih prilagajajo spremembam na trgu.

Objavljeno
30. avgust 2013 18.42
Andrej Motl, gospodarstvo
Andrej Motl, gospodarstvo
Septembrski nakupi šolskih potrebščin so za marsikatero družino velik finančni zalogaj. Če starši za ta namen želijo uporabiti prihranke otrok, mlajših od 15 let, morajo po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih predhodno pridobiti dovoljenje pristojnega centra za socialno delo (CSD).

Na CSD Ljubljana Moste-Polje pojasnjujejo, da ta zakon otroka ščiti pred premoženjsko škodo, ki bi mu jo starši lahko povzročili pri nemotenem razpolaganju z njegovim premoženjem. Na podlagi pridobljene odločbe lahko starši dostopajo do sredstev na otrokovem bančnem računu, lahko prodajo investicijske kupone vzajemnih skladov, vrednostne papirje ali nepremičnine, pisane na otrokovo ime.

Za izdajo dovoljenja morajo starši plačati strošek upravne takse v višini 22,66 evra. Po prejemu vloge ima za izdajo odločbe CSD največ dva meseca časa. Na CSD Ljubljana Bežigrad pravijo, da je dolžina postopka odvisna od zahtevnosti posameznega primera, od obsega potrebne dokumentacije in od števila strank, ki so udeležene v postopku. Obseg dokumentacije, ki jo morajo starši priložiti vlogi, se pri tem po njihovih besedah razlikuje glede na obliko premoženja, ki ga želijo prodati oziroma odsvojiti. Pravijo, da pri preprostejših zadevah odločbo lahko izdajo v enem tednu ali dveh.

CSD dovoli le omejen dostop do sredstev

Starši lahko s privolitvijo CSD odsvojena sredstva porabijo za otrokovo izobraževanje, preživljanje, vzgojo ali drugo korist, lahko pa jih tudi reinvestirajo. Tudi če želijo zgolj spremeniti naložbeno strukturo, mora biti ta sprememba po oceni CSD v otrokovem interesu. Na CSD Ljubljana Bežigrad pravijo, da pri ocenjevanju vloge upoštevajo, ali se vrednost otrokovega premoženja v trenutni naložbi zmanjšuje in ali se bo s spremembo povečala ali zmanjšala stopnja naložbenega tveganja. Zaradi različnih stopenj tveganosti skladov morajo starši za dovoljenje zaprositi tudi pri prodaji in nakupu investicijskih kuponov znotraj enega krovnega sklada, čeprav se sredstva pri tem ne izplačajo na bančni račun.

Starši oziroma skrbniki otroka morajo na podlagi odločbe CSD predložiti dokazila o namenski porabi sredstev. Na bežigrajskem CSD pravijo, da je postopek dokazovanja odvisen od posameznega primera. Včasih morajo starši, denimo, še pred pridobitvijo soglasja predložiti predračun, pri nakupih nižje vrednosti pa lahko na CSD prinesejo že plačane račune in sredstva v višini nastalih stroškov dvignejo pozneje.

Pri vzajemnih skladih in papirjih se zakon upošteva

Čeprav bi po zakonu odločbo CSD starši morali predložiti pri vsaki odsvojitvi otrokovega premoženja, je odločitev o tem, ali bodo to morali resnično storiti, tudi v rokah ponudnikov finančnih storitev. Da prodaje investicijskih kuponov vzajemnih skladov in vrednostnih papirjev v lasti otrok starši brez dovoljenja CSD ne morejo izvesti, so potrdili pri Triglav Skladih, KD Skladih, pri Alti in ter pri nekaterih bankah, ki ponujajo borznoposredniške storitve.

V nasprotju s tem pri dvigu sredstev iz bančnih računov starši te odločbe praviloma ne potrebujejo. NLB, Gorenjska banka in UniCredit Bank predložitev dovoljenja od staršev pričakujejo le, kadar ti dvigajo sredstva iz tako imenovanih pupilnih računov. To so posebni računi za otroke, pri katerih CSD vnaprej določi, da brez njegovega soglasja dvig sredstev ni mogoč.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve menijo, da je ureditev, ki nadzor nad premoženjem otrok podeljuje CSD, že preživeta. Spremembe je predvideval družinski zakonik, ki pa je bil lani zavrnjen na referendumu.