Bruselj odmrznil del evropskih sredstev

Evropska komisija je Sloveniji delno sprostila pred kratkim začasno zaustavljena evropska sredstva.

Objavljeno
13. avgust 2014 16.20
reut*evri
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si

Ljubljana − Potem ko je evropska komisija marca letos Sloveniji začasno zaustavila plačila evropskih sredstev zaradi ugotovljenih napak iz leta 2012 v okviru programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture in krepitve regionalnih razvojnih potencialov, je danes sporočila, da zaustavljena plačila delno sprošča.

Od skupno 401 milijona evrov začasno ustavljenih plačil za projekte EU, za katere je slovenski proračun že založil sredstva, bo Slovenija iz bruseljske blagajne v kratkem prejela 183 milijonov evrov, so sporočili iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in dodali, da bo preostanek zadržanih sredstev sproščen, ko bodo na evropski komisiji dokončno preverili, ali je Slovenija ustrezno izvedla vse zahtevane ukrepe.

SVRK (organ upravljanja) ter organ za potrjevanje na MF in revizijski organ MF (Urad za nadzor proračuna) so si v sodelovanju s posredniškimi telesi v zadnjih mesecih aktivno prizadevali za čimprejšnjo sprostitev sredstev Sloveniji in na EK poslali predlog za delno sprostitev zadržanih plačil.

Proces izplačil za EU projekte teče nemoteno

Pomisleki revizorjev evropske komisije so se sicer nanašali na dva segmenta: na vprašanje ustreznosti uporabe pogojev (vpis v Inženirsko zbornico Slovenije) pri izvajanju javnih naročil in vprašanje ustreznosti oziroma višine popravljalnih ukrepov. V prvem primeru gre za različno uporabo oziroma zahtevo o roku izpolnjevanja poklicne kvalifikacije, v drugem pa za že predhodno ugotovljene nepravilnosti, ki jih podajo slovenski organi, kjer se stališča razlikujejo glede že izrečenih popravljalnih ukrepov, tako imenovane finančne korekcije in posledično višine vračila, ki ga zahtevajo upravičenci, so pojasnili na SVRK in dodali, da začasna zaustavitev plačil iz bruseljske blagajne v slovenski proračun ni imela vpliva na izplačila upravičencem iz slovenskega proračuna.