Dober odziv za brezplačen najem prostorov v NLB

Izbor bo predvidoma končan sredi prihodnjega meseca. Ponudbo za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov bodo nadaljevali.

Objavljeno
10. oktober 2014 12.19
vvo/podjetja, stavbe, poslovni prostori
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Ljubljana − Včeraj, 8. oktobra, se je iztekel rok za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB na petih lokacijah, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Kamniku in Trzinu. Razpis je bil namenjen organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki nimajo možnosti plačevati najemnine oziroma nimajo dovolj prostora za izvajanje lastne dejavnosti. Na razpis so se lahko prijavili samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti, ter druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

Odziv na razpis NLB Centra za inovativno podjetništvo v ustanavljanju je bil nad pričakovanji, saj je v razpisanem roku prispelo 36 ponudb. Zdaj bo sledil postopek izbora ponudnikov v skladu z objavljenimi merili za ocenitev prispelih ponudb. Izbor bo predvidoma končan sredi prihodnjega meseca.

V banki želijo na segmentu malega gospodarstva odigrati vodilno vlogo. S ponudbo za brezplačen najem in uporabo prostorov bodo malemu gospodarstvu zagotovili prostorske možnosti za razvoj podpornega okolja za podjetništvo. Skupaj z zunanjimi partnerji želijo v NLB zagotoviti infrastrukturno podporo za krepitev dejavnosti vseh vrst podjetništva v lokalnem okolju ter omogočiti izvajanja dejavnosti, kot so co-working, oddaja prostorov, podjetniško svetovanje, nudenje davčnih, računovodskih, marketinških in pravnih storitev, podjetniška in finančna izobraževanja ter zagotavljanje pogojev za povezovanje podpornih organizacij pri razvoju podjetništva in mreženja.

Center inovativnega podjetništva nastaja z namenom prisluhniti potrebam zagonskih podjetij in socialnega podjetništva. Z lastnimi viri in s pomočjo zunanjih partnerjev želijo vzpostavili učinkovito podporno okolje, ki bo imelo širši družbeni učinek na podobo podjetništva v Sloveniji, še posebej med mladimi.

Brezplačni najem poslovnih prostorov je prvi korak k sooblikovanju podpornega okolja za rast in razvoj malega gospodarstva. Glede na velik odziv podjetnikov v NLB načrtujejo, da bodo ponudbo za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov nadaljevali tudi v prihodnje.