Fakulteta in zbornica za pravočasno diagnostiko

Ljubljanska ekonomska fakulteta in GZS za skupno podporo gospodarstvu pri pravočasni poslovni diagnostiki za uspešno optimizacijo in rast gospodarstva.

Objavljeno
06. oktober 2014 15.36
SLOVENIJA,LJUBLJANA,30.12.2009.GZS NA DIMČEVI.FOTO:LJUBO VUKELIČ/DELO
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana − V okviru skupnega projekta »Analiza poslovanja podjetja« bosta obe instituciji gospodarstvu ponudili možnost za načrten in učinkovit prenos znanj in raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo, sta poudarila dekanja Ekonomske fakultete v Ljubljani (EF) dr. Metka Tekavčič in predsednik GZS Samo Hribar Milič. Podjetja se bodo lahko v okviru projekta dogovorila za uvodni posvet s skupino strokovnjakov, to je hitro poslovno diagnostiko, zato, da se bodo lahko pravočasno identificirala in tudi odpravila ugotovljene težave na različnih poslovnih področjih.

Poslovna diagnostika in v nadaljevanju svetovalne storitve bodo na voljo na vseh ključnih poslovnih področjih: gospodarsko pravo, finance in upravljanje tveganj, organizacija proizvodnega procesa, računovodstvo in revizija, vodenje in strategija, trženje, HRM, skladnost poslovanja in drugo.

Projekt vodita: dr. Branko Korže, strokovnjak za gospodarsko pravo na EF in podpredsednik komisije za inovacije na Univerzi v Ljubljani, ki ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, na ustavnem sodišču in v odvetništvu, in Marko Djinović, direktor pravne službe GZS, ki je strokovnjak na področju gospodarskega pogodbenega prava in alternativnega reševanja gospodarskih sporov.

Med izkušenimi strokovnjaki, ki bodo nosilci posameznih področji, pa so še z EF dr. Borut Rusjan (za področje managementa in organizacije), dr. Marko Jaklič (za področje managementa in strategije), dr. Aleš Ahčan (za področje financ in poslovnih tveganj), dr. Matej Lahovnik (za področje strateškega managementa in prestrukturiranja) dr. Marko Hočevar, (za področje računovodstva in revizije), z GZS pa: Nejc Lahne (za področje gospodarskega pogodbenega prava, alternativnega reševanja sporov in intelektualne lastnine), dr. Andrej Friedl (za področje gospodarskega pogodbenega in korporacijskega prava) in dr. Tomaž Kolar (za področje trženja). Vsi so prepoznavni, uveljavljeni strokovnjaki na svojih področjih ter imajo bogate izkušnje s svetovalnim delom za gospodarstvo, kar je bilo ključno pri izbiri.

»Menim, da smo lahko strokovnjaki z ekonomske fakultete z izkušnjami na področju svetovalnega dela in s spremljanjem vseh novosti na vseh naštetih področjih ter na podlagi rezultatov lastne raziskovalne dejavnosti v veliko pomoč gospodarstvu, kar je tudi naša naloga in pomembno poslanstvo. S projektom želimo zainteresiranim podjetjem omogočiti, da preprosto in hitro preverijo ustreznost organiziranosti poslovnih funkcij oziroma njihovega delovanja in da, če se v fazi diagnostike ugotovijo pomanjkljivosti, se s podporo ustreznih strokovnjakov težave tudi hitro in uspešno odpravijo,« poudarja Korže, ki je projekt sodelovanja z GZS v sodelovanju z Djinovićem tudi zasnoval in razvil.

»Analiza poslovanja podjetja je dolgoročni projekt ekonomske fakultete in GZS, ki je namenjen povečevanju uspešnosti slovenskih gospodarskih družb. V skladu s poslanstvi obeh institucij in sinergijami sodelovanja med njima so dolgoročni cilji projekta: ozaveščanje podjetij o pomenu pravočasne diagnostike oziroma ocene stanja poslovanja, da se v čim več primerih prepreči, da se poslovne težave razširijo ali preidejo v akutno fazo, ko bi to bistveno vplivalo na poslovanje gospodarskega subjekta,« je poudaril Marko Djinović.

Za podjetja, člane GZS, bo uvodni posvet brezplačen. Na podlagi osnovne »poslovne diagnoze težav« pa bo nato ekspertna skupina pripravila predlog akcijskega načrta za odpravo težav, ki ga bo po naročilu podjetja v obliki svetovalno-izobraževanega programa tudi izvedla. Na ta način želita FE in GZS podjetjem približati možnost, da ko so pred pomembnimi poslovnimi vprašanji ali težavami, pravočasno poiščejo kakovostno in kompetentno pomoč ter se tako izognejo usodnejšim poslovnim težavam.