Gradnja Teša 6 poteka pospešeno

Interes družbe je, da začne nadomestni blok čim hitreje proizvajati električno energijo in dosegati pozitivne učinke.

Objavljeno
28. september 2013 12.02
Ba. P., Delo.si; STA
Ba. P., Delo.si; STA
Šoštanj - Vse aktivnosti projekta izgradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš) se izvajajo pospešeno, saj je želja in interes družbe, da začne nadomestni blok čim hitreje proizvajati električno energijo in dosegati pozitivne učinke. Iz finančnega in okoljevarstvenega stališča je to prioritetnega značaja, so za STA ocenili v vodstvu Teša.

Po navedbah uprave Teša se projektna skupina z vsemi izvajalci del zavzema, da bi dela zaključili do 26. junija 2015, kar je več kot pet mesecev prej, kot je bilo predvideno na podlagi preteklih sprejetih odločitev oziroma aneksov.

V tem trenutku je na hladilnem sistemu Teša 6 zaključenih 93 odstotkov del, trenutno pa se izvaja montaža pršišča. Na tlačnem delu kotla, kjer je zaključenih 90 odstotkov del, se aktivnosti peljejo na način, da bi decembra letos izvedli tlačni preizkus kotla.

Skladno z načrtovanimi pospešitvenimi deli poteka tudi montaža parovodov in vročevodov, centriranje in povezovanje vseh delov turbine, medtem ko sta stator in rotor generatorja že nameščena. Ostala oprema je v postopku montaže na način, ki omogoča pričetek hladnih zagonskih preizkusov novembra letos. Montaža sistema transport premoga in transport produktov (pepel, sadra, apnenec) pa poteka v skladu s terminskim planom in bo zaključena julija naslednje leto, pojasnjujejo v vodstvu Teša.

Zadnje mesece na gradbišču 1302 devca na dan

Celotno gledano je projekt Teš 6 izveden v 80 odstotkih, pogodbe pa so sklenjene v približno 96 odstotkih. V tem trenutku so realizirana plačila v višini dobro milijardo evrov, kar predstavlja približno 82 odstotkov plačil na že sklenjene pogodbe.

»V zadnjih mesecih je število delavcev na gradbišču Teša 6 največje in dosega zavidljivo povprečno število 1302 delavca na dan, kar je za tako malo delovno površino velik zalogaj tako z vidika varnosti pri delu, kot same organizacije. V tem obdobju je bilo maksimalno dnevno število delavcev na gradbišču 1496,« navajajo v Tešu.

Poudarili so tudi, da bo končna vrednost investicije razvidna iz noveliranega investicijskega programa šest in bo nižja, kot je bila v času izdelave preseka stanja na projektu maja letos. Vrednost pa se temelji na realni oceni trenutnega stanja projekta, znanih okoliščinah in začrtanih ciljih do konca izvedbe projekta.

Po vodstvom novega direktorja Teša Petra Dermola je družba sprejela vrsto ukrepov za optimizacijo vodenja in izvajanja projekta. Med pomembnejšimi je bila učinkovita reorganizacija in kadrovska okrepitev projektne ekipe, izrazito povečana kontrola kakovosti vgrajenih materialov in opreme, stroškovna optimizacija, dosledno izvajanje pospešitvenih del, intenzivnejša koordinacija del na gradbišču, povečan in dosleden nadzor nad finančnimi sredstvi.

Strokovne službe Teša pa zaključujejo s pripravo noveliranega investicijskega programa šest, ki mora biti zaključen do konca oktobra in bo povzemal vse spremembe v projektu, vključno z rezultati pogajanj z Alstomom. "Teš v prihodnosti čaka še kar nekaj težkih pogajanj na različnih paketih opreme in ne samo z dobaviteljem Alstom," so še pojasnili v šoštanjski termoelektrarni.