Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti odpovedana

Predsednik ZSSS Dušan Semolič verjame, da želijo delodajalci z zniževanjem delavskih pravic zvišati dobičke.

Objavljeno
05. september 2013 14.10
tre*GRADBENIŠTVO
J. S. S., Delo.si/STA
J. S. S., Delo.si/STA
Ljubljana - Konec avgusta sta Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala ter Sekcija za gradbeništvo odpovedali kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti.

Predstavniški telesi obeh združenj ugotavljata, da obstoječa kolektivna pogodba močno odstopa od standardov, ki jih določa zakon.

Sindikatu so odpoved že vročili, v kratkem bo objavljena v uradnem listu. Kolektivna pogodba tako velja do izteka odpovednega roka, torej do 14. decembra 2013. Po tem obdobju bo veljalo še šestmesečno zaščitno obdobje upoštevanja delovnopravnih standardov.

V zbornici in sekciji so zapisali, da upoštevajoč izjemno neurejene razmere na trgu gradbeništva v Sloveniji, kjer se na leto odpre in zapre preko 15 odstotkov celotne populacije gradbenih podjetij, prisotnost sive ekonomije v dejavnosti, prevladujočo prakso javnih naročnikov, ki gradbena dela naročajo po kriteriju najnižje cene, kjer javni naročniki vsa tveganja preko neuravnoteženih pogodb vedno prenašajo na izvajalce, temu pa se pridružuje še izjemno nizka pravna varnost za poslovanje gradbenih podjetij v Sloveniji, je spoštovanje vsebine obstoječe pogodbe za gradbena podjetja preveliko breme.

»V času zelo zahtevnih dogajanj na trgu gradbeništva v Sloveniji je v podjetjih nemogoče vzdrževati primerne in stabilne kadrovske resurse skladno z zahtevami kolektivne pogodbe«, so prepričani v zbornici in sekciji.

Tako v zbornici kot sekciji še poudarjajo, da sedanji način izvajanja javnih naročil v Sloveniji daje veliko prednost podjetjem, ki niso zavezana k spoštovanju kolektivne pogodbe in vključuje tudi tuja podjetja. Ko se temu pridruži nemajhen obseg sive ekonomije v panogi, je jasno, da so podjetja podpisniki v izjemno neugodnem položaju v primerjavi z nepodpisniki in tujci.

Zato predstavniki podjetij članov obeh organizacij pričakujejo, da bodo sindikati odpoved razumeli kot poziv k razumnemu in odgovornemu ravnanju, da bodo dejavnosti in zaposlenim v njej lahko zagotavljali perspektivo in delovna mesta v slovenskih podjetjih. Obenem pa gre tudi za ponoven poziv državi, da je v tem procesu dolžna prevzeti svoj del odgovornosti in da mora začeti reševati nakopičene probleme v slovenskem gradbeništvu. »Peto leto smo priča izjemni kalvariji panoge in država doslej ni bila v stanju sprejeti niti ene konkretne odločitve, ki bi vodila k urejanju razmer,« so opozorili.

»Razmere, ki jih za poslovanje slovenskih podjetij v gradbeništvu omogoča naša država, so daleč pod svetovnimi standardi, ki jih za delovanje te panoge določa stroka. In to gradbenim podjetjem v Sloveniji izjemno omejuje pogoje za varno, stabilno in predvidljivo poslovanje.«

Semolič: Delodajalci zlorabljajo krizo

Predsednik ZSSS Dušan Semolič verjame, da želijo delodajalci z zniževanjem delavskih pravic zvišati dobičke in zaradi pohlepa zlorabljajo krizo. Poleg tega se boji, da je namen odpovedi kolektivnih pogodb omejitev moči sindikatov na panožni ravni in prenos pogajanj na podjetniško raven. To bi bila katastrofa, saj so delavci na tej ravni v podrejenem položaju, je opozoril.

Delodajalci bi se morali po njegovih besedah zavedati, da bo ukinjanje nekaterih standardov uveljavilo zakon džungle in da bo ta palica udarila tudi po njih. Začel se bo namreč socialni damping, ki ga bodo izkoriščali tudi tujci, s čimer bodo uničevali slovenska podjetja, je dodal.