Odtegovanje oderuških posojil bo mogoče ustaviti

Začela je veljati novela zakona o izvršbi in zavarovanju.

Objavljeno
11. avgust 2014 12.54
bsa denar
Božena Križnik, Ma. G., gospodarstvo
Božena Križnik, Ma. G., gospodarstvo
Ljubljana - Po spremembi zakona o izvršbi in zavarovanju (Ziz) lahko potrošnik sam zaustavi odplačevanje obrokov oderuškega posojila, danega na podlagi nične pogodbe. Zakonodajalec je s tem na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) snel kamen z vratu mnogih, ki so se v najhujši finančni stiski zatekli na sivi trg.

Novela zakona o izvršbi in zavarovanju - veljati je začela 30. julija - prinaša vrsto rešitev za skrajšanje izvršilnih postopkov, zlasti izvršbe na nepremičninah. Manj pozornosti pa je bila deležna novost, ki pomaga potrošnikom v konfliktih z oderuškimi posojilodajalci.

Problematika ni nova, ZPS pa se je je intenzivneje lotila pred lanskim svetovnim dnevom potrošnikov z akcijo Pomoč potrošnikom z oderuškimi krediti. Ugotovila je, da nekatera podjetja z razvejeno mrežo poslovalnic ponujajo ugodne kredite in izkoriščajo stisko ljudi, ki zaradi brezposelnosti ali nizkih dohodkov ne morejo do bančnega posojila. Kreditni pogoji so običajno nesprejemljivi, obrestne mere oderuške (nekajkrat višje kot dovoljuje zakon), določeni so visoke pogodbene kazni in dodatni stroški kredita. Pogosto so posojilodajalci opravljali dejavnost brez potrebnega dovoljenja ali jim ga je tržna inšpekcija zaradi kršitev odvzela.

Posojilojemalci so morali hkrati s pogodbo podpisati tudi posebno izjavo, s katero so izplačevalcu plače ali pokojnine odobrili odtegovanje obrokov - nepreklicno do izjave upnika, da je kredit poplačan. Četudi upnik po odplačilu kredita ni dal te izjave, potrošnik ni mogel doseči ustavitve odtegovanja plačil. To je lahko potrošnik dosegel šele v sodnem postopku, v katerem je dokazal ničnost pogodbe. Taka pot je bila zanj dolga in draga, saj je kot tožnik ob vložitvi tožbe moral plačati še sodno takso.

Nekoliko je postopke olajšal aprilski judikat, v katerem je ljubljansko okrožno sodišče v eni od zadev, v kateri je ZPS pomagalo svojemu oškodovanemu članu, razsodilo, da je kreditna pogodba nična, ker podjetje (zloglasni češki Fragorex) ni imelo dovoljenja za potrošniško kreditiranje v Sloveniji. Hkrati je bila nična tudi na tej podlagi podpisana upravno-izplačilna prepoved.

Zadnji korak v želeni smeri je bila sprememba Ziza na pobudo ZPS. Zdaj je postopek obrnjen, je v korist kreditojemalca. Spremenjen je tako, da zdaj lahko potrošnik prekliče odtegovanje obrokov kredita že s pisno izjavo izplačevalcu, naj plačevanje ustavi. Delodajalec ali Zpiz bo to storil, ne da bi zahteval kakršna koli pojasnila. Seveda se bo potrošnik za to potezo odločil šele, ko bo izračunal, da je odplačal celotni izposojeni znesek in če bo prepričan, da je njegova kreditna pogodba nična. Samo v tem primeru ni dolžan plačati obresti in drugih zaračunanih stroškov.

Nadaljevanje bo odvisno od kreditodajalca. Lahko se ne bo odzval in zadeva bo končana, lahko pa bo potrošnika tožil za obresti. Takrat bo potrošnik potreboval pravno pomoč, saj bo moral v ugovoru dokazati ničnost kreditne pogodbe. Bistvo je, da bo moralo zdaj oderuško podjetje vložiti tožbo in plačati sodno takso. Če bo zaustavitev izplačevanja neupravičena, bodo seveda stroški skupaj z neplačanimi obrestmi bremenili potrošnika. Zadeva je torej za naprej urejena. »S spremembami zakona o izvršbi in zavarovanju je potrošnik dobro zaščiten,« meni odvetnica ZPS Živa Drol Novak. Poudarja, da je ZPS s tem dosegla veliko zmago za vse potrošnike. Še vedno pa je veliko oškodovancev, ki so izposojene zneske po ničnih pogodbah že preplačali. Izterjali jih bodo lahko samo po sodni poti. ZPS je za zdaj vložila tožbe za več kot 20 svojih članov.