Projekt intermodalnega logističnega terminala Ljubljana predstavili v Cannesu

Terminal, ki bo stal skoraj 140 milijonov evrov, bodo začeli graditi predvidoma prihodnje leto v ljubljanskih Mostah.

Objavljeno
14. marec 2014 17.07
pr SONCNA ELEKTRARNA BTC
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo

Javna agencija Spirit je skupaj z Mestno občino Ljubljana na mednarodnem nepremičninskem sejmu MIPIM, ki je bil od torka do konca prejšnjega tedna v francoskem Cannesu, poleg ljubljanskih sosesk Brdo in Polje predstavila tudi intermodalni logistični terminal Ljubljana, ki ga bodo gradili v ljubljanskih Mostah.

Prestavitev na enem najpomembnejših in največjih mednarodnih nepremičninskih sejmov na svetu, na katerem je bilo 1900 razstavljavcev in več kot 4000 vlagateljev iz 83 držav, je bila priložnost, da je Spirit potencialnim investitorjem predstavil slovensko investicijsko okolje in tudi podrobne investicijske projekte v Sloveniji. Med njimi tudi projekt ljubljanskega intermodalnega logističnega terminala (ILT).

ILT bo največji v jugovzhodni Evropi

Pobudo za njegovo gradnjo je lani prevzel BTC Logistični center terv projekt vključil Slovenske železnice in Mestno občino Ljubljana. Gradnja terminala, ki naj bi se raztezal na 47,4 hektara zemljišč, bo po delih. Po načrtih ga bodo začeli graditi predvidoma prihodnje leto, končali pa predvidoma leta 2023. Ko bo zgrajen, bo to eden največjih kopenskih intermodalnih terminalov v jugovzhodni Evropi. Vrednost naložbe je ocenjena na 138,9 milijona evrov.

Za gradnjo terminala bodo vsi trije sodelujoči ustanovili posebno družbo. To naj bi bila družba v javno-zasebnem partnerstvu ILT, d. o. o. Projekt gradnje intermodalnega logističnega terminala so že lani predstavili na ministrstvih za infrastrukturo in prostor ter za gospodarski razvoj in tehnologijo. Obe ministrstvi sta projekt ocenili pozitivno in  podprli njegovo gradnjo.

»Družba ILT, ki jo bomo ustanovili kmalu in imenovali njeno vodstvo, bo skrbela za upravljanje in usklajen razvoj dejavnosti na celotnem območju intermodalnega logističnega terminala Ljubljana,« pravi direktor BTC Logističnega centra Janko Pirkovič, ki je skupaj z Milanom Jelencem iz Slovenskih železnic gonilna sila tega projekta.

Dodatne pokrite skladiščne površine

Logistični terminal se bo raztezal na območju vzdolž celotne Letališke od BTC Logističnega centra do Kajuhove ceste v ljubljanskih Mostah, ki je v prostorskih aktih MOL namenjeno za razvoj transportno-logističnih dejavnosti. BTC in Slovenske železnice so že zaprosili Mestno občino Ljubljana za soglasje k prostorskemu načrtu.

Na območju bodočega intermodalnega logističnega terminala so že zdaj zemljišča večinoma v lasti Slovenskih železnic in BTC, kjer že zdaj opravljajo številne logistične dejavnosti, in sicer v logističnem centru BTC, na kontejnerskem terminalu ter tovorni postaji Slovenskih železnic in v enoti za skladiščenje in distribucijo malih pošiljk SŽ Express. Na tem območju je že zdaj 79.000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin. Nekaj zemljišč na območju bodočega logističnega terminala je zasebnih, vendar pri njihovi pridobitvi ne pričakujejo težav.

Gradili bodo po fazah

Največ pokritih skladiščnih površin, 42.200 kvadratnih metrov, ima Spar Slovenija, za katerega skladiščne in distribucijske storitve opravlja BTC Logistični center, ki pa ima 26.000 kvadratnih metrov lastnih skladiščnih površin. Slovenske železnice imajo 7500 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin, druga podjetja na tem območju pa 3300 kvadratnih metrov.

Intermodalni logistični terminal Ljubljana bodo gradili po fazah. Začetek gradnje je, kot rečeno, predviden za prihodnje leto, končali pa naj bi ga osem let pozneje. Po načrtu bi v prvih petih letih zgradili 41.000 kvadratnih metrov pokritih skladiščnih površin, za kar bodo potrebovali 70 milijonov evrov, nato pa še enkrat toliko skladiščnih površin.

Nove storitve in dodatne zaposlitve

Načrtovanih je torej 82.000 kvadratnih metrov novih zaprtih skladiščnih površin, kar skupaj z obstoječimi zmogljivostmi pomeni, da bo intermodalni logistični terminal Ljubljana imel 161.000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin. Tako naj bi Slovenske železnice zgradile 30.000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin, kontejnerski terminal 20.000, BTC Logistični center pa 7000. Predvideno je, da bodo drugi uporabniki zgradili 15.000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin in Republika Slovenija 10.000.

Zaradi dodatnih dejavnosti bodo v novem logističnem terminalu v prvih petih letih na novo zaposlili 430 delavcev, do konca gradnje pa še 460, tako da bo v njem delo dobilo 890 delavcev. Med njimi bo največ, 430, skladiščnikov in komisionarjev. Za potrebe distribucije bodo potrebovali 120 voznikov in prometnikov. V drugih družbah, ki bodo delovale na območju intermodalnega logističnega terminala Ljubljana, naj bi po načrtih na novo zaposlili 300 delavcev, v strokovnih službah pa 40.