Višji prag za vstop v sistem DDV, manj dela tudi za davčni nadzor

Novela zakona uspešno skozi odbor za finance. Poenostavitve tudi pri načelu plačane realizacije.

Objavljeno
10. oktober 2012 21.15
suhadolnik denar
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Pot do državnega zbora je odprta: njegov odbor za finance se je strinjal s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. Po načrtih vlade bo prenovljeni zakon veljal od 1. januarja 2013. Meja za vstop med zavezance za DDV bo dvakrat višja.

Odborniki so se izrekli o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki med drugim določa večji znesek letnega obdavčljivega prometa, pri katerem se bo podjetje moralo vključiti v sistem davka na dodano vrednost. Zdaj je meja pri 25.000 evrih: odborniki so podprli vladni predlog, naj bo dvakrat višja, torej pri 50.000 evrih. Tako se za male zavezance »poenostavljajo administrativne davčne obveznosti«, pojasnjujejo predlagatelji, davčna uprava bo manj zaposlena z nadzorom. Za dvig vstopnega praga bo morala Slovenija pridobiti soglasje Evropskega sveta. Vlada hkrati predlaga poenostavitve pri obračunu davka po načelu plačane realizacije: zavezanec bo neplačane račune popisal enkrat na leto, enomesečne ali trimesečne priloge o neplačanih računih ne bo več.

Zavezancem, ki niso vključeni v sistem DDV, v račune, ki jih izdajo, ni treba vključiti in prikazati davka na dodano vrednost, hkrati pa nimajo pravice, da bi od države zahtevali vračilo davka, ki ga sami plačajo, ko nabavljajo material oziroma plačujejo storitve. Zato se tudi mala podjetja, ki so s prihodki pod vstopnim pragom, a imajo veliko materialnih stroškov, prostovoljno vključijo v sistem davka. Po podatkih davčne uprave je v njenem registru 102.984 zavezancev: 39.739 jih oddaja mesečne obračune, 63.245 pa trimesečne. »Zavezancu, ki zneska za obvezno vključitev v sistem ne preseže, o tem, da ne bo vključen v sistem DDV, ni treba obvestiti davčne uprave. V povezavi z DDV obvesti davčno upravo le, če je v zadnjih 12 mesecih presegel oziroma je verjetno, da bo presegel 25.000 evrov obdavčljivega prometa,« pojasnjujejo v generalnem davčnem uradu.

Ministrstvo za finance navaja, da je imelo leta 2010 po obračunih davka na dodano vrednost 17.965 zavezancev od 25.000 evrov do 50.000 evrov letnega obdavčljivega prometa: skupaj so v obračunih izkazali 655,4 milijona evrov prometa ali 0,8 odstotka celotnega, kar je po izračunih ministrstva približno 36.500 evrov na zavezanca. Zavezanec iz te skupine je plačal povprečno 2050 evrov DDV na leto. Ministrstvo za finance po podatkih o obračunanem davku, statističnih podatkih o prodaji končnim potrošnikom in nekaterih drugih predpostavkah predvideva, da bodo prihodki iz DDV zaradi višjega vstopnega praga nižji za devet milijonov evrov na leto.