Potrdili dokapitalizacijo Adrie Airways

Na današnji skupščine družbenikov Adria Airways so predstavniki lastnikov potrdili dokapitalizacijo družbe. Svež kapital v družbi bo uprava namenila investicijam v prestrukturiranje flote.evrovevrov

Objavljeno
19. februar 2007 16.43
Z Adrio v Rim
Ljubljana - Predstavniki delničarjev so na današnji skupščini sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe za največ 10.967.886 evrov, tako, da po povečanju ta znaša največ 6.782.156 evrov, kapitalske rezerve pa se povečajo za največ 7.575.966 evrov. Tako bo družba izdala največ 406.218 navadnih prenosljivih imenskih kosovnih delnic, katerih emisijska vrednost je 27 evrov. Delničarji bodo imeli pravico do dokapitalizacije v sorazmerju s svojimi deleži in sicer 1 kosovna delnica za vsako delnico, katere lastnik so. Pravica do vpisa se uresničuje z vpisnim potrdilom, ki ga morajo upravičenci poslati upravi družbe Adria Airways v roku 15 dni od objave emisijskega zneska novih delnic in poziva k vpisu. Če v prvem krogu delničarji ne bodo izkoristili možnosti vpisa vseh delnic, bodo imeli v drugem krogu možnost delnice vpisati obstoječi delničarji, ki se bodo odzvali prvemu pozivu za vpis, in sicer v sorazmerju s prvim vpisom. Rok za vpis bo 8 dni od objave ponovnega poziva.

K dokapitalizaciji bodo povabljeni obstoječi delničarji, med katerimi je s 55 odstotki delnic največji Kapitalska družba (Kad), in sicer v razmerju s svojimi obstoječimi deleži v osnovnem kapitalu. Delnice, ki ne bodo vplačane v prvem krogu, bodo imeli v drugem krogu možnost vplačati obstoječi delničarji, ki se bodo odzvali pisnemu pozivu za vpis.

“Dokapitalizacijo družbe razumemo kot zaupanje lastnikov in s tem potrditev naše strategije razvoja. Dodatni kapital bomo namenili spremembam v floti, s katerimi bomo lahko naše poslovanje lažje prilagajali spreminjajočim se zahtevam trga. Ključni cilj, ki ga zasledujemo, je višja stroškovna učinkovitost ter enostavnejše dopolnjevanje in razvoj obstoječe ponudbe in uvajanje novih linij,” je ob potrditvi dokapitalizacije povedal predsednik uprave Adrie Airways, mag. Tadej Tufek.

Nadzorni svet Adrie Airways je dokapitalizacijo podprl sredi lanskega decembra. Sredstva, pridobljena z dokapitalizacijo, naj bi porabili za optimizacijo flote, za povečanje zmogljivosti vzdrževanja letal za druge letalske prevoznike ter za razvoj tovornega letalskega prevoza. Floto naj bi dopolnili že letos, kar pa je povezano s končno odločitvijo o dokapitalizaciji družbe.

Adriino floto - v kateri je trenutno sedem manjših Canadairovih letal regional jet 200, trije airbusi A320, eno letalo boeing 737-500 in dve Saabovi letali - bodo predvidoma maja razširili z dvema 90-sedežnima Canadairovima letaloma. Najnovejša je nova povezava s Kijevom, ki so jo uvedli konec lanskega leta, načrtujejo pa tudi povečanje števila letov na relacijah s Zuerichom in Brusljem, je še povedal Tufek.