Potrditev ustreznosti projekta

Kaže, da je HSE dobil potrditev zalog premoga in ustreznosti vodenja projekta B6. Nadzorni svet HSE je še v prejšnji sestavi v začetku decembra vodstvu holdinga naložil, da mora revizije pridobiti do konca januarja.

Objavljeno
18. februar 2011 22.36
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Ljubljana – Revizije zalog in kurilnih vrednosti premoga za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj ter dosedanjega vodenja projekta, kar je vključevalo tudi nekatere forenzične preiskave, so po naših podatkih končane. Kljub temu jih Holding Slovenske elektrarne (HSE) še ni predstavil, so pa sporočili, da je nadzorni svet HSE ta teden ugotovil, da je študija zalog »potrdila navedbe poročil,« ki jih je lani predstavil premogovnik. Nadzorni svet HSE je še v prejšnji sestavi v začetku decembra vodstvu holdinga naložil, da mora revizije pridobiti do konca januarja. HSE je revizije oddal družbama DMT Montan Consulting (zaloge in kurilnost premoga) in PWC (storitve in vodenje izbire dobaviteljev za B6). Po pogodbah z njima morajo biti izdelane do konca februarja. Tudi na holdingu so v torek pojasnili, da bodo ugotovitve revizij javnosti predstavili v začetku marca.

S holdinga so sporočili, da se je nadzorni svet ta teden sestal dvakrat in se seznanil s poročilom o investiciji v nadomestni blok 6 Termoelektrarne Šoštanj. Poročilo zajema dogodke do 15. januarja, vanj pa so, kot so zapisali, vključeni »tudi nekateri pogledi vodstva in ostalih piscev poročila na postopke pri izvedbi te investicije.« Nadzorniki so obravnavali tudi osnutek poročila o reviziji stanja zalog premoga v Premogovniku Velenje in po informaciji s holdinga »kaže, da bo študija potrdila navedbe poročil, ki jih je nadzornemu svetu HSE konec leta 2010 posredoval Premogovnik Velenje.«

Čeprav so vodstvi in nadzorniki HSE in TEŠ ves čas ta čas nadaljevali z aktivnostmi za gradnjo šestega bloka, so se zdaj znašli v nehvaležnem položaju. Ministrica za gospodarstvo Darja Radić je pred tednom dni ponovila pomisleke do gradnjo šestega bloka in dvom v podatke, ki so ji na voljo. Revizije, za katere se je tudi sama zavzemala, pa zdaj potrjujejo, da zanje ne bi bilo treba zapravljati denarja. Na HSE nam podatka o stroških zanje niso hoteli zaupati in to upravičili s poslovno skrivnostjo. Po naših podatkih so stale vsaj 150.000 evrov.

Kakor je mogoče razumeti iz sporočila HSE, bodo torej morali priznati, da so bili podatki o premogu za B6 točni. Težje pa bo HSE po vseh kadrovskih zamenjavah v TEŠ sprejel tudi za prejšnje vodstvo TEŠ ugodne revizije, ki so bile opravljene v elektrarni. Le tako je namreč mogoče razumeti pojasnilo HSE, da so v poročilo vključena tudi mnenja vodilnih v HSE in TEŠ. Če so namreč vse revizije potrdile tisto, kar so že lani in tudi prej zagotavljali v premogovniku in elektrarni, to nekaterim ne bo všeč.