Povšič se ne da

Direktor javnega podjetja Komunala Trebnje Jože Povšič, sicer funkcionar SDS, ne priznava sklepa nadzornega sveta, s katerim so ga razrešili s položaja vršilca dolžnosti omenjenega podjetja.

Objavljeno
06. februar 2007 18.22
Jože Povšič
Trebnje - Župani občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert vršilcu dolžnosti direktorja javnega podjetja Komunala Trebnje Jožetu Povšiču očitajo nespoštovanje določb statuta podjetja.

Zaradi tega naj bi po mnenju nadzornega sveta podjetja prišlo do negativnih posledic za ustanovitelja. Povšič trdi, da sta zadnja dva sklepa o njegovem imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja za tri mesece ter o njegovi razrešitvi nezakonita.

Povšič je trdi, da je v roku enega meseca prejel kar tri sklepe glede njegovega imenovanja. Prvi je bil sklep občinskega sveta, da se razpis za direktorja javnega podjetja ponovi po sprejeti delitveni bilanci, in da se Povšiča imenuje za vršilca dolžnosti do delitvene bilance oziroma največ za eno leto. Povšič ta sklep tudi priznava kot edinega legitimnega.

Kot je poudaril, pa ne priznava sprejetega sklepa nadzornega sveta o njegovem imenovanju za tri mesece, kot tudi ne ponedeljkovega sklepa, na podlagi katerega je bil razrešen s funkcije vršilca dolžnosti javnega podjetja Komunala Trebnje. Povšič je zadnja dva sklepa nadzornega sveta označil kot "čisti politični konstrukt na lokalni ravni".

Župan Trebnjega Alojzij Kastelic je navedel, da je nadzorni svet enotnega mnenja, da Povšič že kot direktor javnega podjetja ni izpolnjeval vseh sklepov nadzornega sveta, niti ni bil pripravljen podajati argumentiranih razlogov o neizvrševanju sprejetih sklepov, kar je ves čas kazalo na zavestno odklanjanje naloženih zadolžitev.

Na izredni seji nadzornega sveta s prisotnostjo županov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert so tudi ocenili, da bo ob sedanjem ravnanju Povšiča prihajalo do škode in bo oviran nadaljnji delovni proces. Kot pojasnjujejo, je namreč osnovna naloga vršilca dolžnosti direktorja zagotavljanje nemotenega procesa dela ter preprečevanje povzročanja in nastanka škode.

Kastelic tudi navaja, da Povšič ni sposoben rešiti nakopičenih problemov v podjetju, zato tudi v bodoče ni pričakovati, da jih bo lahko v celoti naenkrat rešil, kar pa Povšič odločno zanika. Mandat direktorju javnega podjetja Komunala Trebnje je sicer potekel 28. januarja.