Prek lastnine brez izvora do novih davčnih milijonov

Davčna uprava ima po zakonu o davčnem postopku pravico preverjati dohodek in premoženje. Pri nekaterih zavezancih se izkaže, da je velik del lastnine povezan s posojili in lizingom.

Objavljeno
09. oktober 2009 10.36
Mojca Centa Debeljak
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Ljubljana - Od kod človeku vse to premoženje, ni le vprašanje za radovedne sosede, ampak tudi izhodišče za preverjanje, ki ga opravi davčna uprava: ta ustanova pri izbranih posameznikih ugotavlja, kaj je vzrok za razliko med premoženjem in dohodki zavezanca, o katerih je poročal davčni službi. »Pri nekaterih zavezancih se izkaže, da je velik del lastnine povezan s posojili in lizingom,« pravi generalna direktorica davčne uprave Mojca Centa Debeljak. Zakon o davčnem postopku v 68. in 69. členu določa podrobnosti o odmeri davka v posebnih primerih in prijavi premoženja.

Zakon o davčnem postopku davčni upravi omogoča, da »ugotavlja razkorak med premoženjem in napovedanimi dohodki fizičnih oseb«, nadaljevanje teh razkritij sta prijava premoženja in odmera (dodatnega) davka. Zavezance, pri katerih ugotavljajo vzroke za razliko med premoženjem in prijavljenimi dohodki, izberejo po analizah zbirk podatkov in ugotovitev preiskovalno-analitskega oddelka v generalnem davčnem uradu, na izbor vplivajo tudi razkritja iz davčnih inšpekcijskih nadzorov.

Leta 2008, ko se je začela poglobljeno ukvarjati s tem področjem, je davčna uprava na seznam za preverjanje premoženja uvrstila 109 posameznikov. Postopke cenitve davčne osnove in odmere davka v posebnih primerih so nadzorniki opravili pri osmih osebah. Pri dveh se je postopek končal z ugotovitvijo, da ni vzrokov za cenitev in odmero davka od nenapovedanih dohodkov. V dveh primerih so inšpektorji ugotovili za 220.000 evrov dodatnih obveznosti. V letošnjem prvem polletju je davčna uprava izdala 12 pozivov k prijavi premoženja. Po začetnih analizah zbranih podatkov je uvedla 29 inšpekcijskih nadzorov in pri 17 po končanem postopku odmerila dodatnih 1.464.380,53 evra davkov. Po prvih devetih mesecih letos so bile po besedah generalne direktorice davčne uprave Mojce Centa Debeljak številke že precej višje: »Nekaj postopkov je končanih in iz tega naslova je bilo samo letos dodatno plačanih okoli 2,2 milijona evrov. Res je, da smo zdaj razširili bazo podatkov o dohodkih zavezanca. Na začetku smo preverjali davčno napoved, lastništvo nadstandardnih avtomobilov, zdaj gledamo tudi kapitalske dobičke, skratka, vse podatke o dohodkih, ki so nam na voljo.«

Več v petkovi tiskani izdaji Dela.