Prevzem Elana vse bliže?

Danes se izteka predkupna pravica Skimarjevih družbenikov za nakup deležev begunjske družbe, ki ob obseženem vlaganju nujno potrebuje svež kapital.

Objavljeno
15. januar 2007 09.03
Igor Umek, predsednik uprave družbe Skimar
Begunje na Gorenjskem/Ljubljana - Mesec dni po tem ko se je v skupinah Skimar in Elan zaključil skrbni pravni in finančni pregled, se danes izteka predkupna pravica Skimarjevih družbenikov za nakup deležev begunjske družbe, ki ob obseženem vlaganju nujno potrebuje svež kapital.

Tako bo danes morda tudi kaj več jasnega o prodaji Skimarja oziroma, kako bo prodaja potekala. Za prevzem Elana se sicer poleg nizozemske multinacionalke Head, katere ponudba je bila lani povod za pregled Skimarja, zanimajo tudi druge družbe.

Kot so povedali na Kapitalski družbi, ki je skupaj z družbami Zavarovalnica Triglav, Triglav naložbe, DSU, in KD Holding in NFD Holding največja lastnica krovne družbe Elanove skupine, vsaj do danes še ne morejo dati nobenih informacij o prodaji svojih deležev. Podobno skrivnostni pa so tudi preostali lastniki. Dokončne odločitve o prodaji Skimarja danes najverjetneje še ne bo, morda pa bo znana odločitev, kako bo postopek prodaje tekel naprej.

Kdo so potencialni kupci?

Lastniki, ki so zahtevali skrben pregled Skimarja, ker družba ne kotira na borzi in je zato njena prava cena težje določljiva, verjamejo, da se bo s skrbnim pregledom prodaja šele začela. Na podlagi pregleda pa naj bi bil izdelan tudi ponudbeni informacijski memorandum Skupine Skimar, ki bo na voljo vsem potencialnim investitorjem.

Lastniki Skimarja v postopek prodaje svojih deležev želijo pritegniti čim več potencialnih kupcev. Poleg Heada, ki je poleg Elanove zimske divizije pripravljen kupiti tudi divizijo plovil, naj bi bil med interesenti tudi že Rossignol.

Kot smo že poročali v Delu, KD Holding in NFD Holding, ki imata skupaj 29-odstotni lastniški deleže, glede prodaje nimata enakih stališč kot ostali lastniki. V nasprotju z državnimi lastniki naj bi si namreč želela čimprejšnjo prodajo svojih deležev. Državni lastniki pa naj bi na drugi strani poskušali za Skimar najti domačega kupca, pri čemer se je kot možen kupec že omenjal Infond Holding 2.