Pri kablovodu zdaj v ospredju odškodnine

Predstavniki Elesa, Soških elektrarn Nova Gorica in države so se znova mudili v Renčah, da bi pospešili pridobivanje služnostnih pogodb za vkop daljnovoda na območju Renč. 15 pogodb še vedno ni podpisanih, zatika pa se pri trasi kablovoda in odškodninah.

Objavljeno
07. oktober 2009 12.50
"Ob morebitnih okvarah na 110-kilovoltnih daljnovodih je lahko dobava elektrike prekinjena tudi za več ur,« opozarja direktor Elektroinštituta Milan Vidmar
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Nova Gorica - Eles je pogodbe o služnosti podpisal s 53 lastniki zemljišč na trasi kablovoda, pri čemer jih je 33 že overovljenih, pet jih je tik pred podpisom, 15 primerov pa je še odprtih, predvsem zaradi odškodnin, je po sestanku z renško civilno iniciativo tamkajšnjo občino in krajevno skupnostjo ter lastniki zemljišč novinarjem pojasnil zastopnik Elesa Milan Jevšenak. Ob njem so se v Renčah še generalni direktor direktorata za energijo na ministrstvu za gospodarstvo Janez Kopač ter direktorja Soških elektrarn Nova Gorica in Elektra Primorske Vladimir Gabrijelčič in Julijan Fortunat.

Glavno težavo očitno predstavlja višina odškodnine, ki jo je Eles namenil posameznim lastnikom zemljišč, saj so Renčani prepričani, da je prenizka. Eles lahko prizna le odškodnino, ki jo določi zapriseženi sodni cenilec. Tisti lastniki zemljišč na trasi, ki se z njeno višino ne strinjajo, lahko izberejo svojega sodnega cenilca, ki ga bo plačal Eles, a nova odškodnina ne more bistveno odstopati od sedanje, je poudaril Jevšenak.

Vinko Špacapan, eden izmed lastnikov zemljišč, ki je služnostno pogodbo že podpisal, jo tako namerava razveljaviti, saj zahteva višjo odškodnino. Zastopnik šestih lastnikov, ki pogodbe še niso podpisali, Rajko Fornazarič je poudaril, da želijo natančne informacije o poteku trase, hkrati pa zahtevajo, da Eles proti njim ustavi vse sodne postopke in jim plača stroške, ki so jih imeli s pravdanjem.

Eles je že aprila Renčanom obljubil, da bo ustavil vse sodne spore, čim bo imel popolno dokumentacijo za vkop daljnovoda, do takrat pa mora vztrajati pri rešitvi, ki je skoraj dokončana. Takrat bo tudi odstopil od nadzemnega voda, je opozoril Kopač.

"Zgleda, da ga ne bomo postavili," je Jevšenak odgovori na novinarsko vprašanje, ali je nadzemni vod na območju Renč še vedno aktualen. Po njegovih besedah bi kablovod, če kmalu dobijo služnostne pogodbe vse lastnikov zemljišč na trasi, postavili v šestih mesecih. Pogodbo za dobavo in vkop kabla namreč že imajo, je poudaril.

Soške elektrarne pa bi dokončan daljnovod ali kablovod v Renčah potrebovale še letos, če želijo v elektroenergetski sistem polno vključiti črpalno hidroelektrarno Avče. V elektrarni že izvajajo zagonske preizkuse, še ta mesec pa bo na vrsti tehnični pregled. Brez daljnovoda na območju Renč polno obratovanje črpalne hidroelektrarne ne bo mogoče, je poudaril Gabrijelčič. Če elektrarna sploh ne bi obratovala bi mesečna škoda znašala milijon evrov, je dodal.