Priznanih za 434 milijonov evrov terjatev do Istrabenza

V dopolnjenem seznamu terjatev do družbe Istrabenz, ki ga je koprsko okrožno sodišče objavilo 15. oktobra, je priznanih za 434 milijonov evrov terjatev.

Objavljeno
20. oktober 2009 13.24
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Koper - Prerekano je skupaj 44,3 milijona evrov terjatev; po navedbah prisilnega upravitelja Borisa Dolamiča gre predvsem za pogojne terjatve bank ali pa terjatve, ki na podlagi listin še niso nastale.

Kot je znano, je 44 Istrabenzovih upnikov sprva prijavilo za dobrih 502 milijona evrov terjatev. Po umiku prijave terjatev dveh upnikov je prijavljenih še za 478,2 milijona evrov terjatev, od tega 465,5 milijonov evrov glavnice in 12,7 milijonov evrov kapitaliziranih obresti, navaja Dolamič v poročilu prisilnega upravitelja. Terjatev v vrednosti 17,6 milijona evrov je konec septembra umaknila Zavarovalnica Triglav, Unicredit Banka Slovenija pa je delno umaknila pogojno terjatev v vrednosti šest milijonov evrov.

Istrabenz je sicer od začetka avgusta do konca septembra ustvaril nekaj več kot 2,5 milijona evrov izgube, je razvidno iz rednega poročila dolžnika, objavljenega na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

V avgustu je znašala Istrabenzova izguba 2,2 milijona evrov, v septembru pa 290.000 evrov. K zmanjšanju izgube v septembru je najbolj vplival porast prihodkov iz naslova dividend, ki so v avgustu znašali 969.000 evrov, v septembru pa 2,3 milijona evrov. Finančni odhodki, glavnino predstavljajo odhodki za obresti, so znašali v avgustu dobre tri milijone evrov, v septembru pa 2,8 milijona evrov.

Istrabenz je od aprila do konca julija ustvaril skoraj 23 milijonov evrov izgube. V tem obdobju je družba beležila tako negativni izid iz poslovanja kot negativni izid iz financiranja. Največji delež odhodkov so ustvarili odhodki za obresti, ki so znašali skupno 13 milijonov evrov.