Pušnik, Poteza in Publikum čakajo na dovoljenje ATVP

Družbe Medvešek-Pušnik, Poteza in Publikum, ki so julija letos napovedale združitev borznoposredniških družb in družb za upravljanje pod eno streho, so zdaj še korak bliže k združitvi.

Objavljeno
05. november 2009 10.05
Vanja Tekavec
Vanja Tekavec
Ljubljana - Globalna finančna kriza temeljito spreminja tudi podobo in razmerja v domači borznoposredniški srenji. Družbe Medvešek-Pušnik, Poteza in Publikum, ki so julija letos napovedale združitev borznoposredniških družb in družb za upravljanje pod eno streho, so zdaj še korak bliže k združitvi, čakajo pa še na izpolnitev glavnega pogoja za začetek poslovanja, to je pridobitev dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Če bo ATVP decembra združitev potrdila, bo nova skupina začela poslovati januarja prihodnje leto, smo lahko med drugim slišali na včerajšnji tiskovni konferenci nove Skupine MP, Poteza, Publikum upravljanje družb, d.d.

Združevanje borznoposredniških družb je logična posledica gospodarske krize, ker se obseg borznih poslov zmanjšuje, stroški borznih hiš pa so enaki, saj morajo le te izpolniti stroge zakonske zahteve po kadrovski in tehnični opremljenosti.

»Gospodarska kriza ni glavni razlog za združevanje, zagotovo pa je postopek združevanja pospešila,« je včeraj poudaril Bogdan Pušnik. Potem ko so delničarji vseh treh družb septembra na skupščinah potrdili združevanje pod eno streho, so na včerajšnji tiskovni konferenci predstavili še novo vodstvo holdinga in nekatere ključne usmeritve ter ambiciozne načrte za prihodnja leta. Poleg Bogdana Pušnika bo v upravi nove skupine oziroma krovnega holdinga še Aleš Škerlak. Združeno borznoposredniško družbo (BPD) bosta vodila Jure Klepec in Branka Šketa, združeno družbo za upravljanje (DZU) pa Roman Ratkai in Natalija Stošicki.

In kakšna bo nova skupina? Pod njenim okriljem bo, kot smo že poročali, združenih pet podjetij. To so sedanje borznoposredniške družbe (Medvešek-Pušnik, Publikum in Poteza), ki bodo poslej združene v eno borznoposredniško družbo, družbi za upravljanje (MP DZU in Publikum PDU) pa v novo družbo za upravljanje.

Več v četrtkovem Delu.