Računsko sodišče: Ukrepi ministrstva niso zadostni

Ministrstvo za finance (MF) niti med pripravo odzivnega poročila niti med sprejetjem odločitve predsednika vlade ni izvedlo zahtevanih popravljalnih ukrepov v celoti, kot je v poročilu predstavilo predsedniku vlade, trdijo na računskem sodišču.

Objavljeno
04. februar 2011 19.36
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika
Ljubljana – Danes se je računsko sodišče odzvalo na 141 strani dolg odgovor, ki ga je ministrstvo posredovalo premieru Borutu Pahorju, ko ga je računsko sodišče po revizijskem poročilu prodaje deleža v družbi Splošna plovba pozvalo, naj razreši finančnega ministra Franca Križaniča. Predsednik vlade je takrat ocenil, da se je MF odzvalo pravočasno in primerno. Na računskem sodišču se s tem ne strinjajo – v odgovoru ministrstva je nekaj navedb, ki zahtevajo dodatne obrazložitve, in vrsta trditev, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju ter so v nekaterih delih netočne ali nepopolne, so zapisali.

Računsko sodišče je k svojemu odzivu dodalo komentar v 27 točkah na 20 straneh s pripombami na stališča MF. Konkretno so na primer utemeljili, da je sodišče od MF zahtevalo dva ukrepa, a MF pri nobenem ni v celoti upoštevalo zahteve, pri enem pa je ni upoštevalo v nobenem delu. Ministrstvu tudi očita, da z določenimi navedbami izkazuje očitno nerazumevanje določb zakona o računskem sodišču, čeprav gre za resorno pristojno ministrstvo.

Na ministrstvu za finance so danes odgovorili, da so v svojem pojasnilu predsedniku vlade ustrezno odgovorili na pripombe in očitke računskega sodišča. »Očitno pa so se pri tej temi pokazale tudi nekatere konceptualne razlike,« so zapisali v sporočilu za javnost. Izrazili so pričakovanje, da bodo vse te razlike pojasnjene v nadaljnjem dialogu z računskim sodiščem, s katerim sicer korektno sodelujejo. Predstavniki obeh institucij se bodo kmalu znova sestali.

Spomnimo: računsko sodišče je v reviziji prodaje deleža družbe Splošna plovba ugotovilo hudo kršitev obveznosti dobrega poslovanja, s tem ko je država ta delež neodplačno prenesla na Slovensko odškodninsko družbo (Sod); ugotovilo je neustrezno ureditev razmerij in izkazovanja poslovnih dogodkov pri izvajanju poslov za račun Republike Slovenije. Neurejenost teh razmerij povzroča pomembne probleme pri preglednosti javnih financ in vpliva na neustrezno izkazovanje dejanskega obsega zadolženosti države in občin ter neustrezno obračunavanje davka na dodano vrednost, na kar so vlado in MF opozarjali že v več prejšnjih revizijah. Zato so od MF zahtevali, naj enotno uredi način računovodenja poslov za tuj račun.

Ker MF ni izvedlo zadovoljivega popravljalnega ukrepa, so 12. januarja predsednika vlade pozvali, naj razreši ministra Križaniča; 20. januarja je Pahor sporočil, da ne bo začel postopka za razrešitev finančnega ministra, z argumentom, da mu zakon daje diskrecijsko pravico, da pri svoji odločitvi upošteva vse okoliščine.